Studielast 3

De staatssecretaris van Onderwijs wil het nieuwe vak ANW in de Tweede Fase voorlopig schrappen voor Havo, en verlichten voor VWO. Dat is een verkeerde keuze: zoek de verlichting in algemene verlichting van opdrachten, niet in het schrappen van vakken. Over die vakken is jarenlang goed nagedacht en gepraat, voorbereid en aangepast. Dan zijn die vakken niet ineens niet meer belangrijk.

We willen ontwikkelde burgers, die weten waar ze het over hebben en die zelfstandig een mening kunnen vormen op grond van eigen onderzoek en argumentatie. Hét idee van het studiehuis komt nergens zo mooi aan bod als bij ANW. Geef ANW een eerlijke kans en leidt de jongeren van nu op, op een manier waar ze later wat aan hebben. Verlicht de werkdruk door schrappen uit de examenprogramma's, maar laat het evenwichtige vakkenpakket bestaan.

    • Jan Berkvens
    • Docent Anw