Studielast 2

In het hoofdartikel, `Studielast', van 15 december wordt terecht zeer kritisch gereageerd op de maatregelen van staatssecretaris Adelmund van Onderwijs om de studielast in de Tweede Fase te verlichten. Het zijn niet de eerste aanpassingen maar de zoveelste. Na anderhalf jaar Tweede Fase-onderwijs.

Dat ze het aantal praktische opdrachten heeft beperkt is een goede zaak. De praktische opdrachten dragen voor een belangrijk deel (vaak 40 tot 50 procent) bij aan het schoolexamencijfer. Of deze percentages worden bijgesteld is nog volstrekt onduidelijk. Dit is echter noodzakelijk om de studielast daadwerkelijk te verminderen. Verder had ze (voorlopig) het profielwerkstuk moeten schrappen. Zowel scholen als leerlingen hadden hier prima mee uit de voeten gekund.

Helaas neemt ze verder enkele zeer domme beslissingen. Zoals het niet langer verplicht stellen, voor een termijn van drie jaar, van het vak Algemene Natuurwetenschappen op de Havo. Over drie jaar komt dat vak echt niet terug. Honderden collega's hebben zich de afgelopen jaren laten omscholen tot eerstegraads leraar ANW. Niet omdat ze dan hun baan konden behouden, maar omdat ze geloofden in een prachtig nieuw vak. Ze hebben er van alles aan gedaan om zich het vak eigen te maken, om een sectie te formeren, om een ANW-lokaal te krijgen etcetera. Met deze maatregel is in één klap vijf jaar werk vernietigd, heel veel tijd en energie voor niks geweest en heel veel geld verloren gegaan.