Studielast 1

Het programma voor de Tweede Fase van Havo/VWO wordt minder zwaar (NRC Handelsblad, 15 december). Het vak ANW is niet langer verplicht voor havisten en wordt minder zwaar op het VWO. Daarnaast komen minder praktische opdrachten. En, zo verzekerde de bewindsvrouwe trots, de kwaliteit blijft gelijk. Dat verbaast ons niets. Dat is namelijk altijd zo in dit land, als er ingekrompen wordt, minder geld beschikbaar wordt gesteld of zich andere reorganisatierampen voltrekken.

Maar: de scholen mogen die verlichting doorvoeren, het hoeft niet. Dat worden straks leuke `gevechten' tussen bedreigde vakken/docenten op de scholen. Nog meer `Tweede Fase-stress'.