NS-staking 1

Met verbazing las ik uw hoofdredactioneel commentaar van 13 december over de staking van NS-machinisten en -conducteurs in verband met het toenemende geweld in treinen. Niet alleen bevat het enkele onjuistheden, maar, erger nog, het suggereert dat de NS zelf als hoofdschuldigen voor het geweld zijn aan te merken.

Het meest heb ik mij geërgerd aan de opmerking dat `het rationalisatiedenken van het bedrijf dat zelf naar de beurs wilde (maar waar de politiek inmiddels anders over denkt) heeft de stations de afgelopen jaren een stuk leger gemaakt als het om spoorwegpersoneel gaat'.

Hier worden de problemen die zich bij de NS voordoen bij elkaar gehaald en er wordt gesuggereerd dat een en ander met elkaar verband houdt. Ik zie het verband niet tusssen legere stations en geweld in de treinen jegens conducteurs en machinisten. Zij zijn namelijk gewoon in de trein gebleven, ondanks het `rationalisatiedenken' van de spoorwegen. Ze beschikken tegenwoordig zelfs over communicatiemiddelen die ze ten tijde van het staatsbedrijf NS niet hadden.

Alleen de suggestie al dat geweld in de treinen (mede) is te danken aan het rationalisatiedenken van het bedrijf is de wereld op zijn kop zetten. U doet het voorkomen alsof het de overheid is die het ontspoorde NS-bedrijf – dat naar de beurs wilde – weer op het rechte pad heeft gezet. Als u de geschiedenisboeken er nog eens op had nageslagen, zou u hebben geweten dat het juist de (Europese) overheid is die het bedrijf tot rationalisatiedenken heeft aangezet door het te privatiseren.

U besluit uw commentaar terecht met de constatering dat de eerste verantwoordelijkheid voor het toenemende geweld bij de samenleving als geheel ligt. Mijn inziens had dit het thema van uw commentaar behoren te zijn. Dan had u het `rationalisatiedenken' van de samenleving als geheel (waar u in uw economie-katern ruim aandacht aan besteedt, zonder dan overigens kritische kanttekeningen te plaatsen bij de negatieve effecten hiervan op mens en milieu) ter discussie kunnen stellen; en dan had uw hoofdredactioneel commentaar een meerwaarde gehad.

    • J. Gutter