Meer leden milieuorganisaties

Het aantal betalende leden van Nederlandse natuur- en milieuorganisaties is in 1999 gestegen tot ruim 3,7 miljoen. Ten opzichte van 1998 zijn de organisaties met 150.000 leden gegroeid. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het radioprogramma Vroege Vogels van de VARA.

Natuurmonumenten is met 950.000 leden, een groei van 37.000, het grootst. Het Wereld Natuur Fonds (730.000, een groei van 30.000) en Greenpeace (618.094, een groei van 14.537) bezetten respectievelijk de tweede en derde plaats. In de toptien zagen alle organisaties hun ledental stijgen, met uitzondering van de Waddenvereniging, die een verlies van 1.000 leden incasseerde en 46.200 betalende sympathisanten overhoudt.

Vroege Vogels meldde gisterochtend dat de ,,groene clubs tegen de verdrukking in blijven groeien''. Want, zeggen de programmamakers, de interesse van de politiek voor natuur en milieu neemt af. Verder wijzen opiniepeilingen uit dat de belangstelling voor het milieu is gedaald.

De socioloog prof. J.W. Duyvendak zei in het programma ter verklaring voor de totale stijging, de hoogste sinds 1995: ,,Het is wel zo dat milieu minder hoog op de agenda staat dan begin jaren negentig, maar de conflicten binnen paars gaan toch meestal – denk aan Schiphol, het Waddengas, de Betuwelijn en de HSL – over de strijd tussen economie en ecologie. Bovendien blijkt uit onderzoek dat ik eerder deed dat mensen vooral lid worden als ze de indruk hebben dat milieuorganisaties serieus worden genomen door de politiek. En dat zie je nu met het groene-poldermodel heel sterk.''

Vroege Vogels deed haar eerste meting in 1991. Sindsdien zagen de ,,groene clubs'' hun aanhang met meer dan vijftig procent toenemen. Natuurmonumenten is de enige organisatie die de afgelopen negen jaar een onafgebroken groei laat zien.

,,Ongeveer één op de zes Nederlandse gezinnen is nu lid van onze vereniging'', aldus directeur F. Evers van Natuurmonumenten. ,,We blijven proberen te groeien, om aan te kunnen geven dat er een groot draagvlak voor natuur. Begin volgende eeuw halen we zeker het aantal van één miljoen leden.''

Het onderzoek heeft ook uitgewezen dat aanhangers van natuur- en milieuorganisaties steeds meer op `de gemiddelde Nederlander' gaan lijken. Vroeger waren het vooral ouderen en jongeren die met deze verenigingen sympathiseerden.