`Meer artsen weg door nieuw belastingplan'

De landelijke huisartsenorganisatie LHV verwacht dat maximaal 350 oudere huisartsen door het nieuwe belastingplan hun praktijk eerder zullen sluiten dan ze van plan waren. Dit komt doordat deze artsen er na 1 januari 2003 volgens de LHV 40.000 gulden op achteruit gaan als zij dan pas hun aanspraken op hun `goodwill' verzilveren. De huisartsen hebben in 1976 weliswaar de `goodwill' afgeschaft, maar degenen die voor die tijd voor het overnemen van een praktijk dit `sleutelgeld' hebben betaald worden daarvoor gecompenseerd als zij stoppen. Onder de nieuwe belastingregels worden de uitkeringen uit het goodwillfonds zwaarder aangeslagen dan nu.