Kok: isolement dreigt voor VVD

Minister-president Kok stelt dat de VVD in de toekomst in een politiek isolement terecht kan komen. Volgens Kok is de VVD ,,een sterke partij'', maar heeft de VVD ,,anders dan de meeste andere partijen weinig concurrentie in zijn naaste omgeving.'' Hij zei dit gisteren in het Radio-1 Journaal.

Op termijn kan een situatie ontstaan waarbij de VVD het goed doet bij verkiezingen, maar te ver van de andere partijen afstaat om in aanmerking te komen voor regeringsdeelname. Volgens de premier blijkt nu al regelmatig dat de VVD ,,een nogal geïsoleerde positie in de Kamer inneemt.'' In de Tweede Kamer hebben de linkse partijen de helft van de zetels. Kok pleitte voor ,,een nieuwe politieke agenda''. De hoofdpunten daarvan zouden moeten zijn: bevordering van de sociale integratie, kwaliteitsverbetering van veiligheid, zorg en onderwijs, en investeren in de kennissamenleving.

Volgens Kok zal 1999 worden afgesloten met een ,,historisch lage werkeloosheid en met een begrotingsoverschot, althans iets wat er heel dicht bij zit.'' Dat is de reden voor een nieuwe ,,agenda van het overschot''. Kok lijkt hiermee aan te sluiten bij het pleidooi zijn eigen PvdA en van D66 om de financiële afspraken te herzien, die bij de vorming van het tweede paarse kabinet zijn gemaakt. Toen was het uitgangspunt dat het begrotingstekort niet voor 2002 zou zijn opgelost. Daarnaast is afgesproken dat van financiële meevallers de helft wordt aangewend voor lastenverlichting en de andere helft voor terugdringing van het financieringstekort. De VVD houdt vast aan de zogeheten `Zalm-norm'. Kok gaf aan dat hij beschikbaar is voor een derde termijn als premier.