Japan neemt recordschuld op begroting voor herstel economie

Japan zal het komende jaar een recordschuld op zich nemen voor de hoogste begroting ooit. De regering gaf afgelopen vrijdag haar fiat aan dit begrotingsvoorstel dat de laatste duw naar economisch herstel moet zijn.

Het tekort op de begroting voor het komende jaar zal ruim 38 procent bedragen, ofwel 32,6 biljoen yen (693 miljard gulden). De regering zal dat bedrag moeten lenen. De gezamenlijke schuld van centrale en lokale overheden zal daarmee komend jaar uitkomen op 647 biljoen yen (13,8 biljoen gulden). Dat komt neer op zo'n 130 procent van het bruto binnenlands product. Japan wordt daarmee de grootste debiteur in de geïndustrialiseerde wereld. Het begrotingsvoorstel moet begin komend jaar nog door het parlement worden goedgekeurd.

De regering heeft er vertrouwen in dat met deze begroting de beoogde groei van 1 procent is te bereiken in het komende boekjaar dat op 1 april begint. Er is volgend jaar ,,geen extra stimuleringspakket meer nodig'' zei minister Kiichi Miyazawa (Financiën) afgelopen vrijdag. In 1998 en 1999 heeft de regering van premier Obuchi met extra uitgaven halverwege het boekjaar, zoals afgelopen herfst, de economie proberen aan te zwengelen.

Miyazawa erkende dat er steeds meer vragen opkomen over de grote overheidsschuld. Japans financiële positie is de afgelopen jaren in hoog tempo verslechterd. Daarmee gaat het land in tegen de trend bij andere geïndustrialiseerde landen. Steeds meer commentatoren vragen zich af of de regering uiteindelijk van plan zal zijn deze schuld via hoge inflatie te reduceren. Aanleiding hiervoor is de druk van de regering op de centrale bank om de monetaire teugels te vieren. Ogenschijnlijk gaat dit gevecht om het wel of niet tegengaan van de stijging van de yen, die schadelijk is voor export en dus ook economisch herstel.

Op de achtergrond speelt de groeiende staatsschuld waarvan stabilisatie niet in zicht is. Met de hoge uitgaven houdt de politiek haar clientèle in leven en politici hebben daarom dit jaar voorgesteld dat de centrale bank maar direct staatsobligaties moet kopen. Vooralsnog verzet de centrale bank zich heftig tegen deze suggestie.