Internationale handel

Prof. Dani Rodrik stelt in zijn artikel `Wereldhandel mag geen doel op zichzelf zijn' (NRC Handelsblad, 8 december) dat de wereldeconomie dreigt te destabiliseren als gevolg van de legitimiteitscrisis waarin de WTO verkeert na de mislukte top in Seattle. Rodrik stelt daarom voor `heldere principes' te formuleren: eenvoudige richtlijnen voor de handel die de kiezers kunnen snappen. Helaas slaagt hij niet in zijn opzet.

Zijn principes zijn, voor zover ze uit zijn artikel al duidelijk worden, helder noch eenvoudig. Zo klinkt Rodriks pleidooi voor het inbrengen van democratische vereisten in de handelsregels natuurlijk mooi. Er zit echter een groot gevaar aan vast. Wil hij dat de ruim 130 WTO-leden het eens worden over zulke democratische eisen, dan kan hij enige vooruitgang gevoeglijk vergeten en dreigt het project helemaal vast te lopen. Het alternatief is al helemaal weinig aanlokkelijk. De grootste handelsnaties zullen vaststellen wat de democratische vereisten zijn en op grond daarvan handelsmaatregelen nemen. Er zal dan weinig meer overblijven van de winst die de WTO het internationale handelssysteem heeft gebracht: een op regels gebaseerd systeem waar alle leden in beginsel dezelfde rechten hebben en zich teweer kunnen stellen tegen het dictaat van de machtigste handelsstaten.

Multilateralisme en niet het opleggen van Amerikaanse of westerse principes moet daarom het uitgangspunt blijven van afspraken over de internationale handel.