Harde strijd om Grozny na begin aanval Russen

Russische troepen hebben zaterdag de aanval op Grozny ingezet. Naar eigen zeggen drongen ze gisteren tot in de buurt van het centrum van de Tsjetsjeense hoofdstad door. Ze geven echter toe dat de Tsjetsjenen zich zeer hardnekkig verdedigen.

De aanval werd geopend met een aanval uit verschillende richtingen, waarbij de Russen de achthonderd man tellende pro-Russische Tsjetsjeense militie van Bislan Gantamirov als speerpunt – volgens de Tsjetsjenen als kanonnenvoer – gebruikten. Anders dan op 31 december 1994, toen de Russen kort na het begin van de eerste Tsjetsjeense oorlog probeerden de stad stormenderhand in te nemen en met enorme verliezen werden teruggeslagen, gingen ze ditmaal zeer voorzichtig te werk. De stad werd door de Russische artillerie zaterdag zwaar gebombardeerd; het geluid van de explosies was aan de grens met Ingoesjetië, vijftig kilometer verderop, te horen. In de berichtgeving werd niet gesproken van de bestorming van Grozny, maar van ,,een speciale operatie'', kennelijk om een vergelijking met de desastreuze campagne van december 1994 te vermijden.

Gisteren werd gemeld dat de voorhoede van de Russen en hun Tsjetsjeense bondgenoten van Gantamirov was doorgedrongen tot het Minoetka-plein op drie kilometer van het centrum van Grozny. Dat is het plein waar onlangs een Russische verkenningseenheid door de Tsjetsjenen werd weggevaagd, ten koste van het leven van rond honderd militairen. Het is ook verste punt dat de Russen in december 1994 bereikten. Het Russische leger maakte bekend dat ditmaal twee Russen sneuvelden. De Tsjetsjenen zeggen echter dat ze honderden Russen hebben gedood.

In de communiqués van het Russische opperbevel wordt gesteld dat het verweer van de Tsjetsjeense verdedigers hardnekkig is en dat de verovering van Grozny nog dagen en mogelijk zelfs twee weken kan duren. De Russische vice-premier Nikolaj Kosjman zei zaterdag dat de burgers van Grozny is aangeraden in hun schuilkelders te blijven. De Russen hebben de burgers enkele weken lang opgeroepen de stad via `veilige corridors' te verlaten. Slechts weinigen hebben aan die oproep gehoord gegeven of gehoor kunnen geven; velen van hen zijn te oud, te zwak of te ziek om te vertrekken. Nu, aldus Kosjman, ,,moeten de burgers blijven waar ze zijn''. Volgens hem zijn veel van de 50.000 burgers in Grozny gebleven uit angst voor de Tsjetsjenen. ,,Er zijn berichten dat bandieten hen in de rug hebben geschoten. We sluiten niet uit dat deze mensen als menselijk schild worden gebruikt, zoals al meer dan eens is gebeurd.'' (Reuters)