Belgische koning openhartig

De Belgische koning Albert II heeft in een verrassend openhartige kersttoespraak voor het eerst gesproken over de crisis in zijn huwelijk met koningin Paola van dertig jaar geleden. Hierbij maakte hij ook een indirecte toespeling op het bestaan van een vermeende buitenechtelijke dochter, dat onlangs in een boek werd onthuld.

Koning Albert zei dat kerstmis een goede gelegenheid biedt zich te bezinnen over de eigen familie. ,,De koningin en ikzelf hebben teruggedacht aan heel gelukkige tijden, maar ook aan de crisis die ons koppel heeft doorstaan nu dertig jaar geleden', aldus de koning. ,,Samen zijn wij erin geslaagd die moeilijkheden te boven te komen en hebben wij sedert lang een diepe liefde en eendracht kunnen herwinnen.'

De huwelijksproblemen van (toen nog) prins Albert en prinses Paola eind jaren zestig waren bekend. Het paar leefde in feite enige tijd gescheiden, maar officieel kwam nooit iets naar buiten. De verzoening zou op gang zijn gekomen na een bezoek aan een Frans bedevaartsoord van de `charismatische beweging'.

De Belgische koning heeft volgens commentaren in de Belgische pers in zijn kersttoespraak ook het bestaan van een buitenechtelijke dochter erkend met de opmerking: ,,Die crisisperiode werd ons onlangs in herinnering gebracht. Daar wensen wij niet verder op in te gaan; zij behoort tot ons privéleven. Mocht onze eigen levenservaring echter hoopgevend zijn voor hen die vandaag gelijkaardige moeilijkheden beleven, het zou ons heel blij stemmen.'

De vorst refereerde aan opgelaaide publiciteit over een vorige maand verschenen biografie van koningin Paola. Daarin werd, in slechts één zin, verwezen naar een halfzuster van de kinderen van Albert en Paola. Eerder was door het hof gezegd dat op ,,roddels' niet werd gereageerd.

De openhartigheid van de Belgische vorst is door commentatoren algemeen verwelkomd. Volgens sommigen was het omwille van zijn geloofwaardigheid ook noodzakelijk dat de koning enige opheldering zou verschaffen. Tegelijkertijd past de openhartigheid volgens commentatoren in de sinds enige tijd toegenomen openheid van het Belgische hof. Zij wijzen onder meer op de recente festiviteiten bij het huwelijk van kroonprins Filip en Mathilde d'Udekem d'Acoz. Zo werd in het Paleis van Laken een verlovingsfeest met aanwezigheid van vijftienhonderd `gewone' Belgen georganiseerd.

Koning Albert leek in zijn kersttoespraak overigens aan te geven nog niet aan troonsafstand te denken. De vorst zei dat hij en de koningin ,,ons mooi en geliefd land blijven dienen'.