Vrakking vertrekt toch voor pensioen

. De Amsterdamse hoofdofficier van justitie H. Vrakking is na een gesprek met de voorzitter van het college van procureurs-generaal, J. de Wijkerslooth, teruggekomen op zijn eerdere mededeling tot zijn 65ste jaar te willen blijven.

De Wijkerslooth en Vrakking hebben hun publieke meningsverschil gisteren bijgelegd. De twee hebben naar eigen zeggen ,,een vruchtbaar en constructief gesprek gehad''. Dit staat in een verklaring die de twee gisteren na het overleg hebben uitgegeven.

Aanleiding voor het gesprek was dat De Wijkerslooth afgelopen zaterdag in deze krant aankondigde dat Vrakking over zes maanden zou opstappen. De 58-jarige hoofdofficier reageerde daar woedend op en zei als ,,jonge God'' tot zijn 65ste te willen blijven zitten.

In de schriftelijke verklaring die nu is uitgegeven – en waarvan beide partijen hebben afgesproken dat ze hem niet zullen toelichten – staat dat ,,Vrakking zijn wens heeft herhaald voor zijn pensioengerechtigde leeftijd te willen aftreden als hoofdofficier te Amsterdam en het openbaar ministerie te verlaten. Over het tijdstip van dit aftreden vindt nader overleg plaats in het licht van de komende evenementen in Amsterdam en van de ontwikkelingen in het kwaliteitssysteem van het arrondissementsparket Amsterdam. Voor het overige hebben De Wijkerslooth en Vrakking het volledige vertrouwen in elkaar uitgesproken.''

De datum van het vertrek van de hoofdofficier staat nog niet vast, maar naar alle waarschijnlijkheid zal Vrakking nog ongeveer een jaar in functie blijven.

Een gesprek dat beide magistraten in de tweede week van januari over het verschil van mening zouden voeren met minister van Justitie B. Korthals gaat niet door.

Uit de verklaring blijkt dat Vrakking heeft moeten inbinden. Hij heeft zich de woede van de hoogste baas van het OM op de hals gehaald door publiekelijk herhaaldelijk aan te dringen op een nieuwe reorganisatie van het openbaar ministerie.

De Wijkerslooth noemde Vrakking daarom in het vraaggesprek van vorige week ,,een oude vos met streken'' en een ,,nadruppelende kraan''.