Paradijs voor het nieuwe millennium

In een tijd dat iedereen bezig is vast te stellen wat het Boek, de Film, het Lied zal zijn van de Eeuw, zo niet van het Millennium (bij het lied schijnt, vreemd genoeg, `Happy Birthday to You' hoog op de lijst te staan) is het niet moeilijk te raden wat het onderwerp van de Tuinprijsvraag voor het jaar 2000 zal zijn. De keuze ligt voor de hand; waarschijnlijk heeft hij voor de Tuinprijsvraag van het jaar 1000 ook al eens dienstgedaan.

De opgave is, natuurlijk, het Paradijs: ontwerp een Hof van Eden voor het nieuwe millennium.

De Bijbel is niet erg uitvoerig over de oorspronkelijke versie: `Ook had de Heere God eenen hof geplant in Eden, tegen het oosten, en Hij stelde aldaar den mensch, dien hij geformeerd had. En de Heere God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezigt, en goed tot spijze; en den boom des levens in het midden van den hof, en den boom der kennis des goeds et des kwaads. En eene rivier was voortgaande uit Eden, om dezen hof te bewateren (...) Zo nam de Heere God den mensch, en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen, en dien te bewaren.' (Genesis II: 8-10,15)

Als tuinier zou je er wat meer van willen weten. De vrucht van de boom der kennis, `begeerlijk voor het gezigt en goed tot spijze', kon blijkbaar ook rauw worden gegeten. En toen hij eenmaal opgegeten was, hechtten Adam en Eva `vijgenboombladeren zamen, en maakten zich schorten'.

Wat voor tuin was het? Was het Paradijs bijvoorbeeld een lage ouderhoudstuin? Het kan niet erg arbeidsintensief zijn geweest, met maar één tuinier. Maar verder is alles mogelijk: een arboretum, een boomgaard, een tuin in Engelse stijl met lange borders tegenover elkaar, een wilde tuin of een formele. De keuze is aan u.

De jury – bestaande uit Lien Heyting en mijzelf – vraagt voor de laatste tuinprijsvraag van deze eeuw een beschrijving van de Hof van Eden voor het jaar 2000. De bepalingen zijn dezelfde als in het Boek van Genesis: een tuin, een rivier (of stroompje), een Boom der Kennis des Goeds en des Kwaads, en een vijgenboom. De Boom der Kennis is, zullen wij aannemen, de traditionele appelboom, en wij willen precies weten welke soort appel ('Granny Smith', `Cox', `Jonagold', etc.) de wortel van alle kwaad was. Voor de rest is de keus van bomen en planten aan u, evenals de dimensies, vorm en ontwerp van de hof, omheind of open, waar zich het water bevindt, waar de boom der kennis staat, enzovoort. Vanwege de omvang verwachten wij niet dat de tuin `alle geboomte uit het aardrijk' omvat, en de Boom des Levens zelf hoeft niet besproken te worden: wij zouden het niet wagen hem te beoordelen.

Inzendingen, niet langer dan twee blazijden, bij voorkeur getypt, plus een beplantingsschema – vergeet niet de appelvariëteit te specificeren – vóór 19 januari 2000 sturen naar Zaterdags Bijvoegsel, NRC Handelsblad, Postbus 8987, 3009 TH Rotterdam, met vermelding `Hof van Eden'. De prijzen bestaan uit boekenbonnen (eerste prijs ƒ 250, tweede prijs ƒ 150, derde prijs ƒ 100 en eervolle vermeldingen ƒ 50). De winnende inzendingen zullen worden bekendgemaakt in het Zaterdags Bijvoegsel van 19 februari 2000.