Musici willen dat medicus aanblijft

Tien musici die voor handblessures onder behandeling zijn bij de Handkliniek van Musici van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam Dijkzigt hebben via een advocaat geëist dat hun therapie ook in de toekomst op deskundige wijze wordt voortgezet. Zij vrezen dat dit niet gebeurt omdat hun behandelaar dr. ir. J.N.A.L. Leijnse per 1 januari ontslag is aangezegd.

Hun advocaat H.A. Zandijk heeft de Raad van Bestuur van AZR Dijkzigt gesommeerd om Leijnse bij de medische behandeling van de musici betrokken te houden. Tussen de musici en het ziekenhuis bestaat, volgens de advocaat, een wettelijk geldende medische behandelovereenkomst die niet nagekomen wordt als Leijnse wordt ontslagen.

Leijnse, die tegen zijn ontslag in beroep is gegaan, wordt eruit gezet omdat de verhouding tussen hem en het hoofd van de vakgroep Plastische en Reconstructieve Chirurgie, prof. dr. S.E.R. Hovius, grondig is verstoord. Leijnse had het vertrouwen in zijn chef opgezegd na een reeks van conflicten over werk- en onderzoeksfaciliteiten.

Leijnse en plastisch microchirurg G.J. Sonneveld zijn de twee consulenten van de Handkliniek voor Musici. Leijnse promoveerde in 1995 cum laude in Rotterdam op een proefschrift over anatomische variaties in de hand die handproblemen bij musici kunnen veroorzaken. Die variaties, die tot uitval van een vinger kunnen leiden, zijn met operaties te verhelpen, waarna echter een langdurige revalidatieperiode nodig blijkt.

Advocaat Zandijk wijst er in zijn brief aan het ziekenhuisbestuur op dat bedrijfsartsen van een aantal grote orkesten musici met ernstige problemen naar de Handkliniek doorverwijzen vanwege de expertise van Leijnse. Het AZR Dijkzigt heeft inmiddels advocaat Zandijk toegezegd uiterlijk vandaag op de sommatie te reageren. Als het ziekenhuis in gebreke blijft kondigt hij verdere juridische stappen aan. De woordvoerder van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis zei dat het ziekenhuis niet via de pers op de eis reageert.