Ivo's vakantiebaan

Zoals te verwachten en te voorzien was, is er verwarring ontstaan in de gelederen van het Holland Festival. Dat de verwarring groter gaat worden en niet kleiner, voorspel ik bij deze. Hoogstwaarschijnlijk komt het zelfs tot een conflict tussen de besturen van het Holland Festival en dat van Toneelgroep Amsterdam (TGA), en het gekke is, dat we dat niet hoeven te betreuren. Inzet (én gedupeerde) zal zijn Ivo van Hove, directeur van het Holland Festival, die zijn functie nu nog combineert met het artistieke leiderschap van Het Zuidelijk Toneel.

In juni van dit jaar maakte het bestuur van TGA de benoeming bekend van Van Hove tot artistiek leider van TGA, met ingang van 2001. Begin december vroeg staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) de twee besturen om ,,mij nader te informeren (...) zodat ik mij een oordeel kan vormen over de verenigbaarheid van beide functies''. Ook zei hij dat de dubbelfunctie ,,niet zonder meer op mijn instemming (kan) rekenen''. De besturen stuurden daarop een gezamenlijke brief retour, waarin zij opnieuw, maar nu formeel, stelden geen bezwaar te zien tegen de dubbelfunctie.

Om commentaar gevraagd, meldde James Leyer, voorzitter van het bestuur van TGA, Van Hoves dubbelfunctie ,,een goede combinatie'' te vinden. Hij voegde daaraan toe, dat Van Hove ,,per jaar (-) maar een maand met het festival bezig (is). Voor de rest werkt hij full time voor TGA''. Ai, het addertje kwam dan toch onder het gras vandaan. Malicieus gezegd: het Holland Festival is een riant betaalde reisregeling voor Van Hoves grote vakantie.

Wat moet een bestuur van het Holland Festival in zo'n geval doen? Roepen dat Van Hove niet het festival maar het toneelgezelschap in de vakantie gaat bestieren? Dat deed voorzitter Herman Tjeenk Willink niet. Tegen de klippen op diplomaat, vluchtte hij in sofismen. De brief naar het ministerie is volgens hem slechts een ,,bevestiging van een eerder genomen principe-besluit''. Hij voegde daaraan toe, dat de benoeming van Van Hove als directeur van het festival voor de periode 2001-2004 nog niet definitief is. ,,De definitieve beslissing nemen we pas in maart of april 2000''.

Ziehier het, nu nog smeulende, conflict, waarop beide besturen hebben afgekoerst.

Het is, excusez les mots, totaal krankzinnig. Hoe kan één persoon twee zo uiteenlopende functies gaan bekleden die sinds jaar en dag door twee zwaargewichten zijn uitgeoefend? Hoe kan één van beide instellingen en waarschijnlijk beide niet de klos worden van de voorgestelde constructie? Hoe kan de artistiek leider van 's lands grootste toneelgezelschap er in de weekeinden en op tal van andere momenten er ,,even'' niet zijn? En hoe kan men veronderstellen - om maar iets te noemen - dat de sponsors, waarvan het festival zo afhankelijk is, genoegen nemen met de opwachting van de ene of andere tweede man op hun recepties?

Antwoord: dat kan allemaal helemaal niet. De enige onbeantwoorde vraag is dan ook wanneer die beide besturen daar eindelijk achter komen.