Hollands dagboek

Roger van Boxtel (45) is minister voor het grotesteden- en integratiebeleid, het overheidsinformatiebeleid en de aanpak van het millenniumprobleem bij overheidsinstanties. Van Boxtel (D66) woont in Gorinchem, is getrouwd en heeft twee zoons, Rutger (12) en Robin (9).

Dinsdag 14 december

Het is donker en net over zevenen. Kop in de Volkskrant: `Internet- en telecomfondsen blijven maar omhoog dansen'. En ik lees: `..Buiten de beurs blijft ook de werkelijke wereld sterk in beweging. De Amerikaanse internetdiensten US Web/CKS en Whitman Hart gaan fuseren. De nieuwe onderneming die nog geen naam heeft gekregen, heeft een beurswaarde van veertien miljard dollar. Het bedrijf gaat zich richten op het adviseren van bedrijven die actief zijn in de `e-commerce'. Hoezo geen nieuwe economie?! Ik ben ervan overtuigd dat de ICT-revolutie onze samenleving drastisch gaat veranderen. De overheid moet hier waar mogelijk op anticiperen. In het Financiële Dagblad staat dat de Japanse telecomfondsen daalden door winstname van buitenlandse investeerders uit angst voor koersdalingen door de millenniumbug. Is er hier sprake van een millenniumhype of krijgen ze daar echt problemen? Gelukkig staan wij er in Nederland goed voor.

Om negen uur onderraad (vooroverleg voor besluitvorming in de ministerraad) over onder andere de digitale handtekening. Om tien uur onderraad over de toekomst van Schiphol. Er zijn nogal wat onbeantwoorde vragen.

Gesprek met Job Cohen over de nieuwe Vreemdelingenwet en de inburgering. Hij is erin geslaagd het ingewikkelde asieldossier in rustiger vaarwater te loodsen. Knappe prestatie.

Om half vijf installeer ik samen met Rick van der Ploeg het comité van aanbeveling voor het monument afschaffing Slavernij-verleden. De erudiete voorzitter, de heer Wawoe, houdt een indringend verhaal. Onder zijn leiding wordt het kabinet gedegen geadviseerd. Ik hoop dat we het monument op 1 juli 2000 in Amsterdam of Den Haag kunnen onthullen. Dan krijgt de keerzijde van de medaille de aandacht die het verdient.

Om half negen thuis en gebeld naar mijn petekind Roger (19), die gisteren een buikoperatie heeft gehad. Hij sliep en had de hele dag flink pijn gehad. Met mijn vrouw Judith naar de tienminutengesprekjes op het Camphusianum. Het gaat goed met Rutger (12) in de eerste klas. Ook Robin (9) had een mooi rapport. Het studiehuis is vooral voor de jongens een probleem, zo zegt de klassenlerares van Rutger, de meiden werken doorgaans met meer concentratie en verantwoordelijkheidsgevoel. Onze jongens doen het goed op school en dat geeft een rustig gevoel. Het is voornamelijk Judiths verdienste, die naast haar zware baan als reumatologe ook voor het overgrote gedeelte het gezin bestiert. Op tv zie ik Paul McCartney optreden in The Cavern en iets later lees ik in de NRC over de Légion d'Honneur voor Hans van Mierlo. Prachtig!

Werk mijn tas leeg en luister naar Mart Smeets' muziekselectie op Radio 1. Hij meldt dat Rick Danko op 58-jarige leeftijd is overleden: The night they drove old Dixie down!

Woensdag

Kwart over negen op Defensie gesprek met staatssecretaris Henk van Hoof, met wie ik het prima kan vinden. Daarna portefeuille-overleg op het ministerie. Ik heb het zeer getroffen op Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Dan vooroverleg met Hans Dona, de onvolprezen projectleider Millennium Overheid, en Jan Willem Holtslag, de Directeur-Generaal Openbaar Bestuur, ten behoeve van het Algemeen Overleg morgen in de Tweede Kamer.

Plenair debat over Inburgering oud- en nieuwkomers, samen met collega Hermans en staatssecretaris Vliegenthart. Het is een lastig debat, vooral Saskia Noorman zit ons op de huid over geld dat in 1996 en '97 is teruggevloeid naar de begrotingen van OCW en VWS, omdat de gemeenten het niet hebben uitgegeven.

's Avonds kerstdiner van de fractie van D66 in de Tweede Kamer. Dit jaar waren de bewindslieden ook weer genodigd. Hulde! Bijgepraat met mijn voormalige medewerkster in de Kamer, Willeke van Staalduinen, over de volksgezondheid en wat dies meer zij en met Marlies Strous van voorlichting. Zij was menigmaal mijn opvangmoeder in het Haagse toen ik in de Tweede Kamer zat. Het diner eindigt in een spontane swingpartij. D66 is niet kapot te krijgen. Pieter ter Veer steelt de show met een waanzinnige ballade, die uit volle borst wordt meegezongen door eenieder. Om half één met Judith gebeld.

Donderdag

Maarten haalt me op. Hij en Leen (jarig vandaag) zijn mijn vaste chauffeurs. Zij zijn goud waard. In de Volkskrant lees ik dat Paul R. zijn boom in het Bulderbos wil verkopen. Bomen van principes knappen de laatste tijd als luciferhoutjes.

Spreek om negen uur met mevrouw Wolff over het op te richten kenniscentrum Grotestedenbeleid. Hierna gesprek met mijn dierbare `politieke peetoom' Edo Spier. Telkens als je aan hem vraagt: hoe gaat het?, zegt hij: ,,Ach, Mann lebt.'' Even later komt Thom de Graaf langs voor ons wekelijkse gesprek, dat te vaak niet doorgaat. Om elf uur Patricia Remak van de VVD-fractie in de Tweede Kamer.

Gelunched op mijn kamer met mijn secretaresses Helen en Mieke. Flink gelachen over een waanzinnige kerst-email die Mieke me gestuurd heeft (www.arcamax.com, ho ho ho).

Om 13.00 uur het laatste Algemeen Overleg (AO) van dit millennium in de Tweede Kamer over, jawel, de aanpak van de millenniumbug, de meest bedreigde `diersoort' ter wereld. De titel `Dierenbeschermer van het Jaar' kan ik wel vergeten, deze bug moet uitgeroeid.

Het AO verliep eigenlijk prachtig. Compliment aan al diegenen die hun energie in het oplossen van de bug hebben gestoken. De woordvoerders hebben mij scherp gehouden door intensief te controleren. Zo hoort het ook. Op één punt hielden we een klein meningsverschil. Betreft de informatie over de gemeentelijke noodplannen op hun administratieve systemen. De kamerleden willen dat ik vertel welke gemeenten wel of niet gereageerd hebben op de door ons uitgezette monitor, maar dat acht ik niet verstandig.

Verneem na het AO dat de conclusies van het rapport Elzinga uitgelekt zijn. Komt de gekozen burgemeester er nu werkelijk aan, te beginnen in de grote steden? Waarom lekken de conclusies al drie weken voor publicatie uit? Om de aanbevelingen te killen? Of om de geesten eindelijk rijp te krijgen? Vernieuwing van de democratie gaat soms van `au', zeg ik tegen de twijfelaars en opposanten, maar het is noodzakelijk om de band tussen samenleving en overheid sterk te houden.

De Tweede-Kamerleden roepen me eind van de dag terug naar de plenaire zaal voor een Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) over de gemeentelijke noodplannen. Ze dienen een motie in, maar accepteren mijn uitleg dat ze pas volgende week een lijst van gemeenten krijgen die feitelijk geen noodplan hebben gemaakt – hetgeen ik zal laten nagaan – en niet nu al de lijst van gemeenten die niet gerespondeerd hebben.

Om acht uur gegeten met deel van de fractie. Even naar Nieuwspoort, afspraak gemaakt met voorzitter Max de Bok om in het voorjaar discussie te houden met de pers over integratiebeleid. Om 23.00 uur weer naar `boven' om te gaan stemmen. De stemming zit er goed in, maar het duurt uiteindelijk tot over enen. De wijze van stemmen in het Nederlandse parlement is archaïsch en duurt daarom langer dan nodig, zeker als er ook nog hoofdelijk gestemd wordt.

Vrijdag

Om negen uur Ministerraad. Kok houdt er fors het tempo in, hij wil voor vijven klaar zijn. De Schiphol-discussie vergt zo'n vier uur. Maar we komen eruit en dat geeft een goed gevoel.

's Avonds Catshuisdiner. Enorm gelachen om de sketch van de drie fractievoorzitters van de coalitie. Zij nemen als Balthasar, Caspar en Melchior ieder lid van het kabinet flink op de korrel. Daarna volop gezongen. De sfeer in dit kabinet is zeer goed, beter dan menig buitenstaander wil geloven.

Zaterdag

's Middags kopen we met ons vieren een fraaie kerstboom. Daarna naar het Nationaal Dictee. Bel mijn ouders uit de auto en bedank voor de emailkerstkaart. Mijn vader is verslingerd geraakt aan de computer, nooit te oud (74) om te leren. Ik heb niets kunnen voorbereiden voor de taaloefening en dat blijkt wel.

Mijn resultaat valt vies tegen. De productieleider vertelt dat hij nauwelijks politici kan krijgen. D66-ers gaan veelal wel op de uitnodiging in. Zo ook dit jaar, want naast me zit Laurens Jan Brinkhorst. Ook hij haalt bij lange na niet de score van Els Borst vorig jaar. Els is hors catégorie. Het Dictee zal millenniumproof zijn, als het aan mij ligt.

Zondag

In de middag naar Radio Amor in Rotterdam. Onderweg sneeuw. Leuk gesprek met Jay Paladsingh. Luisteraarster wil dat ik de vliegprijs van Amsterdam naar Paramaribo laat verlagen. Ze heeft gelijk, het is erg duur om erheen te vliegen, voor velen onbetaalbaar. Ik ga er nog eens met Tineke Netelenbos over praten. Ook vragen over de migratie van Antilliaanse jongeren en over de voortdurende onlusten op de Molukken. Begin januari ga ik naar Curaçao om te bezien of we de principe-afspraken die we vorige week met minister-president Pourier hebben gemaakt, kunnen uitwerken. Komende week spreek ik met John Lilipaly. Ben benieuwd naar zijn indrukken van het tweede bezoek dat hij met enkele RMS-leden heeft afgelegd aan Wahid (Gus Dur) en samen met Wahid aan Ambon. De situatie op de Molukse eilanden beroert me zeer. Waar we kunnen, levert de Nederlandse regering hulp, met geld, met diplomatieke druk en met medeleven.

Bij thuiskomst staat de boom opgetuigd. Mijn broer belt. Hij is terug van zes weken `proefdraaien' op Curaçao. Het werk bij een trustkantoor bevalt zo goed dat hij komende zomer met zijn gezin ernaartoe verhuist. Leuk voor zijn vrouw die oorspronkelijk uit Caracas komt en dan weer `om de hoek' zit. De journaalbeelden uit Venezuela zijn hartverscheurend.

Lees enkele artikelen uit een serie in Die Zeit over democratie. Boeiend verhaal van Ulrich Beck: `Die Warum-nicht-Gesellschaft'.

Ajax gelijkgespeeld bij De Graafschap. Ik blijf trouw supporter, maar het doet wel pijn.

Luister na het voorlezen uit De wereld van Sofie naar vioolconcert van Beethoven en werk aan de speech voor morgen. In de Oude Zaal van de Tweede Kamer ondertekenen we de convenanten met de 25 steden. Na een jaar keihard werken door de steden en het rijk kunnen we nu 16,5 miljard gaan versleutelen. Als we nu de sociale problemen in de steden niet kunnen gaan keren, dan lukt volgens mij niets meer. De steden zijn aan zet!

Maandag

Om negen uur stafoverleg, gevolgd door overleg met Hermans en Vliegenthart over inburgering. Dan de ondertekening van de convenanten: een nieuwe tijd, een nieuw contract. Krijg als nadenker van Hans Siepel en Renee Broekmeulen het boekje De wereld verandert te weinig, lofzang en kritiek op 1900.

Dinsdag 21 december

De laatste loodjes van dit jaar. Vanavond nog live chatten op Internet.

Anderhalf jaar minister, de meest merkwaardige baan die ik ooit heb gehad. Het is eervol, enerverend, spannend, zwaar en absurd tegelijkertijd. Het vreet bij tijd en wijle je persoonlijk leven op. Het algemeen belang is niet steeds goed uit te leggen aan je kinderen, familie en vrienden: goed dat er kerstvakanties zijn! Ik wens u allen een fantastische, ongestoorde jaarwisseling toe. Www punt uit!

Bomen van principes knappen de laatste tijd als luciferhoutjes

Het algemeen belang is niet steeds goed uit te leggen aan je familie en vrienden