Hofvrees

Het jaarlijks ongeveer honderd miljoen kostende Nederlandse hof is zo gesloten als Fort Knox en het bescheiden verzoek om `wat meer openheid' van de voorzitter van het jubilerende Genootschap van Hoofdredacteuren, was alleszins gerechtvaardigd.

Met de ondoordachte reprimande `de leugen regeert', leunde de minder hoffelijke eregast al te zwaar op de knikkende ministeriële knieën en werden de aanwezige journalisten tot het uiterste getergd.

Jarenlang werden koninklijke onvolkomenheden, zoals de High-tea met Hirohito, door de media gesauveerd, gecamoufleerd of gesublimeerd veelal tot verbazing van de buitenlandse pers.

Verdraagzaamheid, luidde de laatste koninklijke Kerstboodschap, hetgeen niet tot enige zelfreflectie heeft geleid.

Het valt dan ook te vrezen dat het hof van alle commotie, ook voor de komende eeuw, niets heeft geleerd.

    • Margriet Duyster-Sprenger Oegstgeest