Helmut Kohl

De grote Helmut Kohl, de ongekroonde koning van Duitsland, de grondlegger van de hereniging van de beide Duitslanden valt momenteel van zijn troon. In artikelen in de krant blijkt duidelijk dat hij van de steekpenningen voor de CDU afwist. Kohl, die in de naaste toekomst zeker een gooi had willen doen naar het voorzitterschap van de Europese Commissie en die zichzelf zo graag als de Grote Vredestichter van Europa zag, had maar beter naar de Amerikaanse filosoof L. Ron Hubbard kunnen luisteren, die schreef: ,,Op de dag dat we elkaar volledig kunnen vertrouwen zal er vrede zijn op aarde.''