Frankrijk wacht op aanspoelen olie

Meer dan duizend vrijwilligers en militairen staan klaar om met Kerstmis de ruwe olie die de Franse kust bedreigt te bestrijden. Niemand weet precies wanneer de duizenden tonnen taaie massa het gebied tussen Nantes en Brest bereikt, maar dat de vervuiling aanspoelt, daaraan wordt nauwelijks getwijfeld.

Al meer dan tien dagen proberen gespecialiseerde internationale bedrijven de vijftienduizend ton olie die op 12 december uit de gezonken Maltese tanker Erika is gestroomd van het wateroppervlak weg te halen. Maar de zee in dit gebied is onstuimig en het weer werkt door de stormachtige wind ook al niet mee. De olie is in een groot aantal kleinere vlekken uiteengespat. Bovendien is de smurrie zo dik, dat het net kauwgom lijkt.

Verdampen is uitgesloten. Eerder komt in aanmerking op de op sommige plekken wel dertig centimeter dikke laag te laten zinken, maar het Franse maritiem instituut Ifremer raadt dat af, omdat het mogelijk nog bedreigender is voor het milieu dan aanspoelen.

Aan de kust, waar vooral oesterkwekers de dupe dreigen te worden van de vervuiling, wordt met man en macht geprobeerd een drijvende blokkade op te werpen tegen de olievervuiling. Maar het lijkt een illusie om te denken dat de kust daardoor werkelijk gespaard blijft. Pompen, schoppen en kruiwagens staan klaar om het vuil zo snel mogelijk te verwijderen.

Aan de kust van de Vendée, zoals het gebied ten zuiden van Bretagne heet, wordt bijna twintig procent van de Franse oesters gekweekt. Ook is het een ideaal gebied voor kokkels, mosselen en andere schelpdieren. De oesterkwekers vrezen vooral voor de nieuwe kweek. ,,Als de vervuiling de nieuwe oesterbedden vernietigd, hebben de kleine familiebedrijfjes zeker drie jaar nodig om ze opnieuw op te bouwen'', aldus een kweker. Verschillende kwekers overwegen intussen om de jonge oesters uit het water te halen, maar het gevaar bestaat dat de oesters dat niet overleven.

Het ministerie van Landbouw heeft aangekondigd de vervuiling scherp in de gaten te zullen houden en schaaldieren met een verhoogde concentratie aan koolwaterstoffen uit de voedselketen te zullen halen. Minister van landbouw Jean Glavany heeft beloofd dat vissers die schade lijden zullen worden gecompenseerd.

TotalFina, waarvan de olie was, wijst naar de eigenaar van het schip aan als verantwoordelijke, met een verwijzing naar het internationale zeevaartrecht, dat zegt dat de eigenaar van een schip voor de veiligheid moet zorgen. De Franse minister van Transport heeft gezegd te zullen onderzoeken of die wet niet gewijzigd zou moeten worden. De Indiase kapitein van de Erika mag het land voorlopig niet verlaten.