Foster Parents

De commotie die nu al voor de tweede keer is ontstaan omtrent het Foster Parents Plan bevreemdt mij. Sinds vele jaren heb ik een FP-child in Zuid-India (Virudhunagar). Ik ben helaas geen regelmatig schrijver maar desondanks ontvang ik in bepaalde afstanden mededelingen over het geadopteerde meisje en per jaar ook een foto, meestal met haar moeder. Zo af en toe zend ik een presentje en wanneer ik iets vraag krijg ik daarop antwoord. Toen mijn vrouw en ik 40 jaar waren getrouwd, hebben we vrienden en kennissen verzocht geen geschenk te geven maar op een bepaald banknummer een bedrag naar keuze te storten dat ten goede zou komen aan Foster Parents. Na overmaking van het totaalbedrag ontving ik van Foster Parents een lijst van projecten, i.c. te starten projecten, in het gebied waar mijn FP-child zich bevindt. Aan mij werd de keus gelaten aan welk project, resp. projecten, ik het toegezonden bedrag graag zag besteed. Vanaf het begin heb ik altijd geweten dat het door mij gefourneerde bedrag nóóit direct ten goede zou komen aan mijn FP-child, maar dat het besteed zou worden voor projecten in de omgeving van het kind. Een bedrag rechtstreeks aan het geadopteerde kind, resp. zijn (haar) familie doen toekomen zou scheve gezichten van medebewoners in het dorp of stadje veroorzaken. De boodschap hoe een en ander werkt blijkt dus niet goed, ja zelfs verkeerd te zijn overgekomen en dat valt uiteraard zeer te betreuren, gezien de beroering die nu al voor de tweede keer is ontstaan betreffende het doen en laten van een toch `goedgekeurde' organisatie als Foster Parents.