Zeilpapier

Als de winter aanbreekt zit de gepassioneerde zeiler – en dat zijn de meesten – met de neus in het papier. De `boot' – het zeiljacht – staat op de wal, tot de lente valt er uitsluitend in boeken en bladen iets `op het water' te beleven.

Het aanbod aan verhalende zeilboeken groeit gestaag, het aantal bladen blijft gelijk en beconcurreert elkaar heftig. De twee belangrijkste Nederlandse bladen voor een actieve zeiler zijn Zeilen en de Waterkampioen. Het maandblad Zeilen richt zich uitsluitend op zeilers van vooral groot water (IJsselmeer, Wadden, Noordzee en verder), de Waterkampioen scheert ook nog wel eens over de meren en bedient vooral de bezitter van een jacht, met veel praktische en nuttige verhalen over bijvoorbeeld onderhoud. Zeilen hecht veel waarde aan goed geschreven verhalen en spannende foto's, maar vergeet soms dat de gemiddelde Nederlandse zeiler met slechts de allerbeste weersvooruitzichten bereid is het IJsselmeer te verlaten voor een kort tochtje over de Wadden. Nederlandse zeilers houden vooral van zoet water. De Waterkampioen ziet dat beter maar blijft soms wel erg prozaïsch. Het blad is de afgelopen jaren wel veel leesbaarder geworden. Het grote manco van de Waterkampioen is – al jaren – dat het zich naast zeilers ook richt op motorbootbezitters, en die twee groepen houden niet zoveel van elkaar.

Interessante tegenhangers van de Nederlandse tijdschriften zijn vooral in Groot-Brittannië te vinden, waar een enorme slag woedt op de markt van zeilbladen. IPC, uitgever van vier watersportbladen, ziet zich ineens geconfronteerd met uitermate succevolle concurrentie, die vooral een bedreiging vormt voor een van de oudste Britse zeilbladen, Yachting Monthly. Dit blad was een instituut onder de zeilbladen, met boeiende verslagen van reizen en veel zeilersromantiek, maar zag zijn oplage de afgelopen jaren dalen. Twee jaar geleden werd het blad Sailing gelanceerd, dat duidelijk een antwoord was op de schreeuwende behoefte aan praktische informatie van een massa nieuwe zeilers die de afgelopen jaren het water zijn opgegaan. Sailing is een aaneenschakeling van tips en lessen met hier en daar een verhaal. Yachting Monthly is door zijn uitgever gedwongen dezelfde weg op te gaan, tot verdriet van veel lezers. Maar voor veel zeilers is er veel te halen in het vernieuwde blad.