Welvaart

Sylvia Borren is algemeen directeur van de Nederlandse organisatie voor internationale ontwikkelingssamenwerking (Novib).

,,Ik geef de wereld een magere vijf als het gaat om de verdeling van welvaart. Wat eraan schort is dat de verschillen tussen arm en rijk groter worden. De kloof tussen landen wordt groter en de kloof binnen rijke landen tussen een elite met grote rijkdom en arme groepen wordt ook groter.

Internationaal zijn er afspraken om dit tegen te gaan. Maar uit Social Watch, een evaluatie van de afspraken, blijkt dat bijvoorbeeld de doelstellingen over de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en water niet worden gehaald. De gebrekkige toegang tot onderwijs is absoluut een oplosbaar probleem. Het kost 16 miljard gulden per jaar, tweeënhalf keer de begroting van het budget voor ontwikkelingshulp van een klein land als Nederland, om alle kinderen naar school te krijgen. Toch gebeurt het niet. Op de woorden volgen geen politieke daden.

Wat er wel goed gaat en waarom ik de wereld niet bijvoorbeeld een twee geef, is dat er meer informatie is over dit soort tendensen. Dat verhoogt de druk die het maatschappelijke middenveld kan uitoefenen op organisaties als IMF en Wereldbank.

Nederland geef ik een zes plus en voor de inzet een zeven. We geven veel ontwikkelingshulp en zijn betrokken bij acties voor Mitch en Kosovo. Maar Nederland schiet bij alle moraliserende praatjes tegenover anderen tekort, want reductie van de CO2-uitstoot en vluchtelingenbeleid drukken op de begroting van Ontwikkelingssamenwerking. Bovendien bestaat er een grote informele economie. En ik heb vragen bij de Nederlandse rol bij wapenhandel en vrouwenhandel.

Nederland heeft als rijk land veel meer sociale problemen dan nodig is. Dat komt omdat de mensen om wie het gaat niet als actoren worden beschouwd, maar als slachtoffers. Dat werkt niet. Een voorbeeld: je kunt wel veel geld in de Schilderswijk pompen, maar als je geen deregulering invoert en niet toestaat dat zich op straat een bruisend leven afspeelt à la Koninginnedag, dan lukt het niet.''