Waddengebied

,,Voor het eerst heeft de Nederlandse politiek gekozen vóór milieubehoud'', aldus het commentaar van NRC Handelsblad (8 december) op het kabinetsbesluit over het Waddengas. De werkelijkheid is anders. Het gaat helemaal niet om het milieu van de Wadden. Het Waddengebied wordt steeds hoger door een surplus aan sediment. Een zekere bodemdaling zou daarom juist gunstig kunnen zijn. Onze volksvertegenwoordigers proberen ons echter wijs te maken dat er gevaren dreigen. Vervolgens gaan zij zich inzetten om die fictieve gevaren te bezweren.

De oppositiepartijen hebben gescoord tegen het kabinet. PvdA en D66 hebben zich geprofileerd op `milieu'. De geologen die het gebied onderzoeken weten nu dat politici geen belang hebben bij wetenschappelijke gegevens. Het partijbelang gaat voor alles. Kosten: ƒ10 miljard aan gederfde inkomsten voor de Staat plus nog een mogelijke schadeclaim van ƒ700 miljoen.