Verzet groeit tegen wijzigen studiehuis

De universiteiten zijn woedend over ingrepen van staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) in de eindexamenprogramma's voor havo en vwo. Zij willen dat de staatssecretaris de aanpassingen terugdraait.

Dat schrijven zij vandaag in een vertrouwelijke brandbrief aan Adelmund. De universiteiten sluiten zich hiermee aan bij het protest van de schoolleiders en lerarenbonden tegen de onverwachte maatregelen. Scholen staan nu tussen twee vuren: leerlingen mogen verplichte vakken laten vallen, en omgeschoolde leraren zien hun vak sneuvelen. ,,U zult begrijpen dat wij er geen behoefte aan hebben mee te werken aan maatregelen die niet de onze zijn en waarover met ons geen overleg gevoerd is'', schreef de vereniging van schoolleiders deze week in een vertrouwelijke brief aan de scholen.

R. Meijerink, voorzitter van de vereniging van universiteiten VSNU, vindt het ,,te gek voor woorden'', dat de onderwijsvernieuwing in de hoogste klassen van Havo en VWO, die na jarenlang overleg met alle betrokken partijen tot stand is gekomen, na een uit de hand gelopen scholierendemonstratie in twee weken wordt aangepast. ,,Deze besluitvorming draagt het karakter van een paniekreactie'', schrijft Meijerink.

Adelmund wil voor de komende drie jaar twee vakken, één vreemde taal en algemene natuurwetenschappen, niet langer verplicht stellen (Havo) en versmallen (VWO). De universiteiten vrezen dat de tijdelijke verlichting een permanent karakter krijgt. Dat betekent ,,ernstige schade'' voor de inhoud en de acceptatie van het nieuwe vak ANW.

De universiteiten wijzen erop dat de tweede fase uitdrukkelijk bedoeld was als verzwaring van de studielast om leerlingen beter voor te bereiden op het hoger onderwijs. Van de studenten haakt jaarlijks eenderde af omdat zij slecht voorbereid zijn of niet voldoende gemotiveerd. De verplichte invoering van een tweede vreemde taal vinden de universiteiten noodzakelijk met het oog op de toenemende internationalisering van het wetenschappelijk onderwijs. De universiteiten noemen het vreemd dat scholen zelf mogen beslissen of ze de verlichting doorvoeren. T. Sminia, rector magnificus van de Vrije Universiteit: ,,Een van de principes van ons onderwijs is dat alle Havo- en VWO-diploma's gelijk zijn. Als dat principe wordt losgelaten, moeten de universiteiten gaan selecteren aan de poort.''

ANALYSE: pagina 3

    • Sheila Kamerman