Sociale Dienst gaf privé-dossiers ten onrechte door

De Sociale Dienst van Amsterdam heeft ten onrechte privé-dossiers van cliënten beschikbaar gesteld aan het commerciële arbeidsbemiddelingsbureau NIBO.

Tot die conclusie komt de gemeentelijke ombudsman N. Salomons in een gisteren verschenen rapport.

Salomons stelde uit eigen beweging een onderzoek in naar de werkwijze van de Sociale Dienst. Hij ontdekte dat de dienst NIBO in 1998 2.500 dossiers van ingeschreven cliënten van het rayonkantoor Osdorp had laten inzien. Het bemiddelingsbureau kon met behulp van de dossiers 450 kandidaten kiezen die mogelijk in aanmerking komen voor een baan.

De betreffende cliënten gaven geen toestemming voor het inzien van de dossiers. De Sociale Dienst had hen evenmin op de hoogte gesteld. De ombudsman schrijft in zijn rapport dat burgers er op moeten kunnen vertrouwen dat een instelling als de Sociale Dienst op zorgvuldige wijze met hun privégegevens omgaat.

De ombudsman stelt dat de Sociale Dienst alleen noodzakelijke gegevens aan derden mag verstrekken die betrekking hebben op het vinden van werk, maar niet de complete dossiers waarin ook informatie over schulden en andere privé-gegevens staan vermeld. Volgens de ombudsman is dit laatste in strijd met de Wet Persoonsregistraties én met het Privacyreglement Sociale Dienst Amsterdam. Hij noemt de werkwijze ,,niet behoorlijk''.

De ombudsman oordeelt dat ,,de strijdigheid in beginsel kan worden opgeheven door aanpassing van het privacyreglement''. ,,Daarvoor is een collegebesluit nodig, waarbij voor het college de verplichting bestaat advies te vragen aan de Registratiecommissie.''

De Sociale Dienst heeft beterschap beloofd en zal de Registratiecommissie in volgende gevallen om advies vragen.