Omstreden groep koopt weer slaven vrij in Soedan

Een omstreden christelijke mensenrechtenorganisatie zegt vorige week tijdens een geheime missie 5.514 slaven in Noord-Soedan te hebben vrijgekocht. In totaal heeft de groep, Christelijke Solidariteit Internationaal (CSI), volgens eigen opgave sinds 1995 nu 20.961 slaven vrijgekocht. De in Zürich gevestigde organisatie zegt te hebben bewerkstelligd dat de slaven, christenen en animisten van de Dinkastam, vanuit gevangenschap in het overwegend islamitische noorden van Soedan naar hun geboortegebied in het zuiden zijn overgebracht. CSI zegt dat het Soedanese leger en de paramilitaire Volksdefensiemacht, die in het zuiden oorlog voeren tegen rebellen van het Soedanees Volksbevrijdingsleger (SPLA), christenen en animisten oppakken als onderdeel van hun ,,heilige oorlog'' tegen niet-islamitische minderheden.

Maar internationale humanitaire organisaties hebben steeds meer moeite met de activiteit van CSI. Carol Bellamy, het hoofd van UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties, heeft met zoveel woorden gezegd dat het vrijkopen van slaven de slavenhandel aanmoedigt. Andere hulporganisaties, die wegens hun rol in rebellengebied in het zuiden buiten de publiciteit willen blijven, zeggen dat het aantal vrijgekochte slaven opmerkelijk hoog is. In deze kringen wordt gezegd dat leidende figuren binnen de rebellenbeweging dorpelingen oppakken en die aan CSI aanbieden om er goed geld aan te verdienen. Het CSI betaalt Arabische tussenpersonen 50.000 Soedanese ponden per slaaf. Dit bedrag komt volgens CSI neer op de plaatselijke waarde van twee geiten, of 50 dollar.

CSI heeft herhaaldelijk toegegeven dat fraude nooit kan worden uitgesloten. De organisatie zegt er echter van overtuigd te zijn dat de overgrote meerderheid van de vrijgekochte Dinka's werkelijk in slavernij leefde. Volgens CSI-voorman John Eibner stijgt het aantal vrijgekochte slaven omdat CSI meer handelaars gebruikt. De regering in Khartoum ontkent dat er slavernij in Soedan bestaat. Zij voegt er evenwel aan toe dat zij een eind probeert te maken aan ontvoeringen van mensen voor dwangarbeid. (Reuters)