Milieu

Ed Nijpels is commissaris van de koningin in Friesland. Hij was minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het tweede kabinet-Lubbers.

,,De wereld krijgt van mij een vier als het om milieu gaat. Helaas moeten we vaststellen dat bij de geïndustrialiseerde landen te weinig besef aanwezig is van de milieuproblematiek. Het beste voorbeeld is wellicht het CO2-beleid. Een aantal landen, zoals de Verenigde Staten en Japan, blijft weigeren scherpere emissierichtlijnen op te stellen.

Ik denk ook aan de zorgwekkende snelheid van de ontbossing, de verwoestijning en verdroging. De traagheid waarmee milieumaatregelen tot op heden daadwerkelijk doorgang vinden, is omgekeerd evenredig aan de groeiende noodzaak. We zien dat de wereldwijde economische groei een toename van milieuvervuiling met zich meebrengt, terwijl de wil om daartegen maatregelen te nemen, afneemt. Het is dus zaak in te zien dat de groei van de welvaart, geen verdere schade mág toebrengen aan het milieu. Dat besef is essentieel voor de toekomst.

Nederland krijgt een zeven min. De inzet van minister Pronk is voortreffelijk, aan hem hebben we een goede als het om milieu gaat. Hij blijft hameren op de voortrekkersrol van Nederland. Daarmee maakt hij niet altijd vrienden, maar dat is het lot van een milieuminister, zeker van een klein maar vooruitstrevend land.

Ik weet nog dat het knokken geblazen was. Nederland heeft altijd voorop gelopen als het om milieumaatregelen ging, en dat werd ons niet in dank afgenomen. Ik herinner me nog hoe Nederland voor het Europese Hof van Justitie werd gedaagd, toen wij de katalysator in auto's fiscaal wilden stimuleren. Pas na drie maanden zag de Europese Commissie in dat ze zich toch wel een beetje raar gedroeg door zich te verzetten tegen een positieve milieumaatregel. Maar al met al heeft de Commissie de zaak maanden vertraagd. Ondanks alles ben ik optimistisch. De inventiviteit waarmee we de wereld kapot maken, zal ook zorgen voor oplossingen. Als het water maar hoog genoeg aan de lippen staat, zal het besef dat het zo echt niet langer kan, onherroepelijk doordringen.''