Hondsberg stoot `probleemkinderen' af

De zwakzinnigeninstelling de Hondsberg in Oisterwijk moet de observatie en behandeling van verstandelijk gehandicapte kinderen met psychische gedragsstoornissen wegens geldgebrek fors inkrimpen. De Hondsberg heeft van het ministerie van VWS niet de verlangde subsidie gekregen. Een faillissement van de Hondsberg, waarmee de directie deze zomer dreigde, is echter van de baan.

Dat heeft directeur H. Peppinck van de Hondsberg desgevraagd bevestigd. Eenderde van de bedden waarin nu nog veelal verstandelijk gehandicapte kinderen met psychiatrische stoornissen ter observatie en behandeling liggen (kinderen met zogeheten `meervoudige problemen'), moet van subsidiegever VWS voortaan nog uitsluitend gebruikt worden voor kinderen met uitsluitend een verstandelijke handicap.

De Hondsberg gaat de kinderen met meervoudige problemen die nu nog op deze afdeling liggen bij andere instellingen proberen te plaatsen. Zij zal die instellingen helpen bij het organiseren van opvang en behandeling. Ze heeft daartoe van VWS 1,5 miljoen gulden subsidie gekregen voor de komende twee jaar, aldus directeur Peppinck.

De Hondsberg is het grootste en bekendste landelijk centrum voor onderzoek en behandeling van deze groep moeilijk te behandelen kinderen. Hun aantal is volgens deskundigen de laatste jaren alleen maar toegenomen.

Het ministerie van VWS wil dat de Hondsberg niet langer als `stofzuiger' fungeert voor andere instellingen, waarbij de Hondsberg kinderen uit het hele land ,,met gretigheid'' opneemt die bij andere instellingen niet binnenkomen, aldus een woordvoerder VWS.

Het departement wil dat ook andere instellingen ,,hun verantwoordelijkheid nemen'', aldus de woordvoerder van VWS. ,,We zullen daarvoor komend voorjaar desnoods instellingen gaan aanwijzen.'' Nu wordt volgens de zegsman nog ,,veel te veel met die kinderen geleurd''.

Van de 120 bedden op de Hondsberg zijn er 72 bedoeld bedoeld voor observatie en behandeling van verstandelijk gehandicapte kinderen met psychiatrische stoornissen. De overige 48 bedden waren oorspronkelijk uitsluitend voor verstandelijk gehandicapte kinderen. Voor deze categorie bedden krijgt de Hondsberg aanmerkelijk minder subsidie.

Deze 48 bedden kwamen echter meer en meer vol te liggen met verstandelijk gehandicapte kinderen die ook psychiatrische problemen hadden, en dus meer zorg, meer geld, meer subsidie vereisten, aldus directeur Peppinck. Want de Hondsberg ontwikkelde zich in de loop der jaren tot de laatste strohalm voor veel ouders van `meervoudig problematische' kinderen die nergens anders terecht konden.

Deze gang van zaken leidde er toe dat de Hondsberg in ernstige financiële problemen kwam. De directie trok deze zomer aan de bel. Toenmalige drecteur G. Arts zei te vrezen voor het voortbestaan van de Hondsberg.

Als het ministerie van VWS niet snel met 2,5 miljoen gulden per jaar over de brug zou komen, zou de gehele afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie per 1 oktober dit jaar dicht moeten en zou op termijn faillissement voor de rest van de Hondsberg volgen, aldus Arts.

Op het ministerie werd destijds met verbazing gereageerd op de dreigementen van de Hondsberg. VWS stuurde de Inspectie op De Hondsberg af en riep de directie op het matje. Inmiddels zijn de gemoederen weer enigszins gekalmeerd en zijn beide partijen tot een vergelijk gekomen.