Herbenoeming Van Hove nog niet defintief

De benoeming van Ivo van Hove als directeur van het Holland Festival voor de periode 2001-2004 is nog niet definitief. In een begin deze week verstuurde brief aan staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) beperkt het bestuur van het Holland Festival zich tot bevestiging van een eerder genomen principe-besluit.

Bestuursvoorzitter H.D. Tjeenk Willink: ,,De definitieve beslissing nemen we pas in maart of april 2000.''

Van Hove is nu zowel artistiek leider van het Holland Festival als van Het Zuidelijk Toneel. Vanaf 1 januari 2001 verwisselt hij die laatste functie voor het artistiek leiderschap van Toneelgroep Amsterdam (TGA). Afgelopen zomer gingen de besturen van Toneelgroep Amsterdam en het Holland Festival in principe akkoord met een dubbelfunctie vanaf 2001. Het huidige contract van Van Hove, aangetreden in 1997, bij het Holland Festival loopt eind 2000 af.

De combinatie van de twee zware functies is niet onomstreden. Onlangs vroeg Van der Ploeg het bestuur van het Holland Festival om duidelijkheid, aangezien de principe-beslissing ,,niet zonder meer op mijn instemming kan rekenen.'' Tjeenk Willink, voorzitter van het Holland Festival: ,,Zowel Toneelgroep Amsterdam als wij hebben geantwoord dat er in principe geen bezwaren zijn tegen de dubbelfunctie.''

Toch moet er nog het een en ander worden besproken. Eerder deze week liet TGA-voorzitter J. Leyer weten dat Van Hove slechts een maand per jaar bezig zal zijn voor het Holland Festival, en de rest van het jaar voor TGA. ,,Onzin'', aldus Tjeenk Willink. ,,,Tijdens het festival hoeft hij alleen maar aanwezig te zijn, het werk wordt in de voorafgaande periode verricht. Van Hove zal het hele jaar nodig hebben voor het Holland Festival. Hij is meer dan een adviseur of programmeur. Als artistiek leider draagt hij de eindverantwoordelijkheid voor het hele festival. In 1997 hebben we goed afgewogen of Van Hove het festival kon combineren met Het Zuidelijk Toneel. De vraag die we de komende maanden moeten beantwoorden, is in hoeverre het werk bij TGA verschilt van dat bij Het Zuidelijk Toneel.''