Grote onrust bij omroepen van Nederland 3

Bij de omroepen van Nederland 3 is grote onrust ontstaan nu de raad van bestuur van de NOS vorige week de bezwaren van VARA, NPS en VPRO over het nieuwe programmaschema voor het seizoen 2000-2001 naast zich neer heeft gelegd. VPRO-programmahoofdredacteur Hans Maarten van den Brink vreest dat daarin geen plaats meer is voor het programma Lopende Zaken, noch voor culturele programma's als een boekenprogramma. Ook vindt hij de marktaandelen die bij elke programmacategorie worden vermeld, te hoog. ,,We zijn bang dat experimentele programma's straks niet meer kunnen worden gemaakt. Of dat jonge programmamakers en alllochtonen geen ruimte meer krijgen, omdat ze te weinig kijkers trekken.''

Programmamakers van VARA en VPRO zijn zich volgens zegsman Siebren Hodes van de VPRO `rotgeschrokken' van het genreschema. In het schema wordt van uur tot uur voorgeschreven welk programmagenre moet worden gebracht en welk marktaandeel gehaald moet worden. ,,In plaats van de televisie te maken die we als omroep belangwekkend vinden, krijgen we nu van de netcoördinator een boodschappenlijstje met eisen mee. Vroeger stond kwaliteit voorop, nu getallen. Dat druist in tegen alles waarvoor de publieke omroep hoort te staan.''

Voor Nederland 3 als geheel is een marktaandeel van tien procent vastgesteld. Van den Brink zegt dat de VPRO daarmee afgelopen september ,,morrend akkoord'' is gegaan. ,,Maar nu op elk tijdstip een marktaandeel wordt vermeld, zijn we bang daar straks hard op afgerekend te worden.''

Netcoördinator Tom Kamlag is op de hoogte van de onrust, maar verwijst naar de afspraken die met de VPRO leiding gemaakt zijn. ,,Ze moeten zich nu gaan inspannen die afspraken waar te maken.'' Wat hem betreft staan de marktaandelen niet meer ter discussie.

Van den Brink zegt zich aan zijn afspraken te houden. ,,Maar als de VARA uit het publieke bestel treedt, ontstaat er een nieuwe situatie.''