Groei in VS versneld

De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal gegroeid met 5,7 procent op jaarbasis, iets meer dan de 5,5 procent die eerder bekendgemaakt was.

De economische groei in het derde kwartaal was het sterkst sinds de laatste drie maanden van 1998, toen het bruto binnenlands product (bbp) met 5.9 procent op jaarbasis steeg. In het eerste en het tweede kwartaal van dit jaar waren de groeicijfers veel lager: respectievelijk 3,7 en 1,9 procent. Het bbp geeft de som weer van alle op Amerikaanse bodem geproduceerde goederen en verleende diensten, in dollars.

Economen en analisten verwachten nu met nog meer stelligheid dat de Amerikaanse rente begin februari effectief zal worden verhoogd met een kwart procentpunt tot 5,75 procent. Dinsdag maakte de Federal Reserve Bank, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, bekend dat het de rente ongemoeid zou laten.

Ten aanzien van mogelijke inflatie en loondruk zou de `Fed' echter op z'n qui vive blijven. De herziening van het groeicijfer kan de Fed net dat duwtje geven als het straks een besluit moet nemen.

De correctie op het eerder bekendgemaakte groeicijfer was nodig omdat de binnenlandse bestedingen iets harder waren gegroeid dan eerder verwacht. Veel economen verwachten over het huidige, vierde kwartaal een groei op jaarbasis van ongeveer 4,5 procent. Over heel 1999 zal de Amerikaanse groei op ongeveer 4 procent uitkomen.

De verwachting is dat het jaar 2000 een vergelijkbare groei te zien zal geven. De renteverhogingen van het afgelopen halfjaar zullen de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal van 2000 iets vertragen.

Maar daarna kan, zo luidt de verwachting, het tempo weer aantrekken. De rente zal van 5,5 tot 6,0 procent worden verhoogd in de komende zes maanden en afhankelijk van de groeicijfers die dan bekend zijn, mogelijk nog verder.

De inflatie in de VS bleef ook in het derde kwartaal nog laag, met een prijsstijging van slechts 1,1 procent.

Tegelijkertijd daalde de werkloosheid als gevolg van de sterkere economische groei tot bijna het laagste niveau in 30 jaar.