Gezondheidszorg

Ad Dunning is emeritus-hoogleraar cardiologie, oud-columnist en was voorzitter van de commissie-Dunning. Onlangs kwam zijn boek Betoverde wereld - Over ziekte en gezond in onze tijd uit.

,,Wat de geneeskunde in de afgelopen honderd jaar heeft bereikt, is vooral ten goede gekomen aan een klein segment van de westerse elite; de rest van de wereld heeft weinig van de opgedane kennis kunnen profiteren. Met name in Afrika staat de gezondheidszorg nog altijd op een schrikbarend laag peil. Het continent wordt geteisterd door honger, epidemieën, malaria, aids en tuberculose.

In Rusland is de levensverwachting gelijk aan die in Nederland medio jaren veertig; Zuid-Amerika en grote delen van Azië gaan dezelfde kant op. In al deze gevallen gaat het om landen die langzaam opkrabbelen uit een buitengewone armoede, landen in ontwikkeling. Vindt u het vreemd dat gezondheidszorg voor deze landen geen prioriteit is? Pas als ontwikkelingslanden over schoon drinkwater, behoorlijke voeding en goede huisvesting beschikken – de eerste levensbehoeften zeg maar – krijgt de gezondheidszorg ook daar een kans.

In Nederland hebben we weinig reden tot klagen. Als we al iets te klagen hebben, dan is het dat de gezondheidszorg te ver is doorgeschoten. Nederlanders, met name rijke Nederlanders, zijn bang voor ziekten, bang de controle over hun lichaam te verliezen. De onzin-geneeskunde, een fenomeen geboren uit onbehagen, viert hoogtij: een pilletje hier, een vitamientje daar. We gebruiken vitamine c alsof we nog scheurbuik hebben!

Bijna eentiende deel van ons nationaal inkomen gaat naar de gezondheidszorg. Eén op de vijfhonderd Nederlanders heeft een artsendiploma. En toch is er een tekort aan zorg, met name waar het de 100.000 demente bejaarden betreft. Mensen wier lichaam het brein heeft overleefd en erg afhankelijk zijn van hulp – de komende tien jaar zal hun aantal naar verwachting verdubbelen.

Van doorslaggevend belang is of het Westen bereid is `haar' geneeskunst naar De Andere Wereld te exporteren. Laten wij ons dáár vooral hard voor maken.''