EU pakt contracten brouwers aan

De Europese Commissie wil distributieovereenkomsten van onder meer bierbrouwerijen en oliemaatschappijen harder aanpakken. Tegelijkertijd krijgt het midden- en kleinbedrijf meer vrijheid om leveranciers- en distributieovereenkomsten te sluiten. De gisteren aangekondigde maatregelen zijn onderdeel van een vereenvoudiging van de Europese mededingingsregels op het gebied van distributie en franchise, die grotendeels per 1 juni 2000 zijn beslag moet krijgen.

Volgens Eurocommissaris Mario Monti (medediging) leidt de vereenvoudiging tot een vermindering van de administratieve lasten bij middelgrote en kleine bedrijven, die leveranciersovereenkomsten niet langer in Brussel hoeven te melden, indien hun `relevante' marktaandeel (naar regio en/of product) lager is dan 30 procent. Hierdoor kan de Europese Commissie zich meer concentreren op een effectieve controle van ,,ondernemingen met significante marktmacht''. De Europese werkgevers hadden de grens bij 40 procent willen leggen. Volgens een woordvoerder betekenen de nieuwe regels een verandering van een ,,legalistische benadering'' bij de beoordeling van distributie-afspraken tussen bedrijven naar een ,,meer economische benadering''. Eurocommissaris Monti zei ook dat mededigingsautoriteiten in de lidstaten een grotere rol zullen krijgen bij de toepassing van Europese mededigingsregels. Hierdoor moet de stijgende werklast van het mededigingsapparaat worden beteugeld.

Het nieuwe regime voor distributie-overeenkomsten komt in de plaats van zogenoemde `groepsvrijstellingen' uit de jaren `80. Bestaande overeenkomsten tussen bedrijven zullen tot eind 2001 van de groepsvrijstelling blijven profiteren. De vrijstelling voor de automobielsector, die in september 2002 afloopt, wordt niet door het nieuwe regime getroffen.

De Europese Commissie ziet geen reden de bier- en oliesector uit te zonderen. Bierbrouwers en oliefirma's mogen geen exclusieve contracten (met respectievelijk caféhouders en pomphouders) meer sluiten die de vijf jaar te boven gaan. Grote brouwererijen, zoals Heineken, eisen vaak langere contracten, omdat zij in cafés hebben geïnvesteerd. De Europese Commissie wil nog nader bepalen onder welke omstandigheden lange-termijninvesteringen een langer contract rechtvaardigen.

Ook onder het nieuwe regime blijven voor alle bedrijven, ongeacht hun marktaandeel, bepaalde afspraken verboden. Het gaat hierbij om `harde-kernbeperkingen', zoals vastgestelde verkoopprijzen en afspraken die tot het opdelen van de markt (in klanten en regio's) leiden. De Commissie onderstreept overigens dat andersoortige overeenkomsten ,,productie en distributie verbeteren'', indien betrokken bedrijven een beperkt marktaandeel hebben.