Emancipatie

Anja Meulenbelt is (feministisch) schrijfster. Ook ondersteunt en traint zij hulpverleners in oorlogsgebieden zoals Gaza en zet zij zich in voor de slachtoffers.

,,Mijn cijfer voor Nederland is dubbelzinnig. Als je me vraagt waar het beter is dan hier, heb ik geen antwoord. Dat we zo welvarend zijn, helpt: hoe armer een land, hoe traditioneler de verhoudingen tussen man en vrouw meestal zijn. In arme landen ontlenen mannen nog sterker hun eigenwaarde aan het feit dat ze boven vrouwen staan. Aan de andere kant zouden we, met alles wat we in huis hebben, veel verder kunnen zijn op emancipatiegebied.

In onze economische structuur is er niets wat werkelijke gelijkheid nog in de weg staat. Toch is die er niet. Mannen verdienen nog steeds meer dan vrouwen, hebben meer politieke macht en meer zeggenschap over allerlei zaken in hun leven. Vrouwen hebben weliswaar meer keuzes gekregen, maar zíj zijn degenen die moeten kiezen als ze werk én een gezin willen. Terwijl de gemiddelde man die twee zaken prima met elkaar kan combineren. Hij hoeft niet te kiezen - dat doet zijn vrouw wel.

De overheid probeert van alles om de gelijkheid te vergroten, maar zonder veel succes. Je kunt bijstandsmoeders in de naam van emancipatie dwingen om te gaan werken. Maar als je geen fatsoenlijke kinderopvang regelt, is dat natuurlijk achterlijk.

We hebben ook recht op onbetaald zorgverlof, maar daar maken Nederlandse mannen nauwelijks gebruik van. Zij vinden het niet vanzelfsprekend om minder te gaan werken als er kinderen komen; alleen de vrouwen zijn in dat geval bereid een stap terug te doen in economische status.

Of er iets zal verbeteren, weet ik werkelijk niet. Het lijkt alsof de jongere generatie vrouwen een beetje uitgeëmancipeerd is. Omdat de combinatie werk-gezin zo moeilijk is, stellen veel vrouwen kinderen krijgen uit of zien helemaal van kinderen af. Maar dat is een individuele keuze; er wordt niet als groep druk uitgeoefend om de situatie te verbeteren. Zolang dat niet gebeurt, zal er ook niks veranderen.''