Duivenhuizen

Met interesse las ik het artikel `Een hemelse bode' van Gerrit Jan Zwier over duiven en duivenhuizen (NRC Handelsblad, 17 december).

Het verbaasde me dat voorbij is gegaan aan de aktiviteiten van het IRBDN, het Instituut voor de Registratie en de Bevordering van de Duivenarchitectuur in Nederland van beeldend kunstenaar Willem van Ballegooyen uit Apeldoorn.

Die inventariseerde in de jaren zeventig het duiventillenbestand van ons land. Hij kwam op een totaal van ongeveer vijftig. Een belangrijk deel van zijn inventarisatie is in 1977 verschenen in de vorm van een `duiventillendoosje', gemaakt in samenwerking met het Amsterdamse reclamebureau Prad. Van Ballegooyen had het plan om ook in stedelijke en plattelands nieuwbouwprojecten duiventillen op te nemen. Hij ontwierp daartoe enkele nieuwe modellen tillen en was met deze aktiviteiten de eerste in Nederland na 1945.