Droomreis naar Spokanië

Wie de vakantie thuis wil doorbrengen, kan overwegen naar Spokanië te gaan, een archipel in de Atlantische Oceaan waar je alleen per reisgids kunt komen.

Spokanië: Berref, geschreven door Rolandt Tweehuysen, is tevens een inleiding tot de geofictie: de neiging-trend-hobby-afwijking om landen te verzinnen en daar heel ver in te gaan. Geschiedenis, geografie, taal, zeden, economie, godsdienst en fauna worden door de toegewijde geoficticus in detail bedacht en vastgelegd, waarbij het natuurlijk de kunst is consequent en boeiend te blijven. Wat romanschrijvers met mensen doen, maar dan met landen.

Tweehuysen (1948) is al bijna zijn hele leven intensief bezig met Spokanië en schreef grammatica's en woordenboeken van de drie Spokaanse talen, het Pergrevisch, het Garosisch en het Spokaans. ,,Peter heeft het licht aangedaan hoewel de zon nog niet onder is', luidt in het Spokaans: Petriy ef armâtat ker flecse, ef kôbo meltilóme strâ zjoba ef.'

Leren tellen in het Spokaans zou een goede alternatieve straf kunnen zijn voor Nederlandse belastingfraudeurs, want het cijfer 70.895.129 is rân-tenerg-sersmelôn-nala-lôki-nyn-plâr-main-

hent-êr/herfergsta-melôn-âke-

lôki-nyn-plâr-vrsa-ér-pérsa-tensa-nyn'.

Het eiland Berref (tweederde maal Nederland, 3,9 miljoen inwoners) lijkt een soort mix van West-Europese elementen, waardoor het verlangen juist daarheen te gaan beheersbaar blijft. Wat echt merkwaardig mag heten, wordt door Tweehuysen doorgaans afdoende beschreven. Een voorbeeld is het Spokaanse gebruik om bij volle maan in het maanlicht te baden en speciale maanbrillen te dragen. Waarom hij bij een bezoek aan het dorpje Trefiycha bonje krijgt met een dozijn schreeuwende vrouwen lijkt even een mysterie, maar op de terugweg vertelt een lifter waarom buitenstaanders Trefiycha het best vanuit het zuiden kunnen binnenrijden en wat dat weer te maken heeft met de negentiende-eeuwse waarzegster Aniy Reendâ-Pôlsta. Onopgelost blijft de kwestie van de Volaj-toren (ten zuidoosten van Xôcrdamiy aan de grindweg naar Haleu) die drie meter dik en 52 meter lang geheel intact op zijn zijkant ligt. Omgevallen en gerepareerd? Zo gemaakt? Tweehuysen vindt het ,,verbazingwekkend hoezeer zelfs moderne onderzoektechnieken niet bij machte zijn enig uitsluitsel te geven', al lijkt de verklaring in dit geval niet ver te zoeken.

Spokanië: Berref, Rolandt Tweehuysen. Dominicus, 1999. ƒ35, 224 pag. ISBN 90 257 3189 9.