Communicatie

Erik Huizer was betrokken bij de introductie van Internet in Nederland. Hij is voorzitter van Internet Research Task Force, dat gericht is op verdere ontwikkeling van het Internet.

,,Met de komst van het Internet is de toegang tot informatie in de wereld, maar voornamelijk de westerse wereld, belangrijk verbeterd. Dat heeft onder andere tot gevolg dat veel barrières zijn geslecht. Mensen kunnen nu vaak bij informatie waar ze vroeger van verstoken bleven, of waar ze alleen bij konden komen via dure of zeer bureaucratische wegen.

Op dezelfde manier zou het Internet barrières moeten kunnen slechten op het gebied van communicatie. Deels doet het dat ook. Er ontstaan global communities van mensen die geografisch verspreid zijn, maar dezelfde interesse hebben. Het Internet noch andere communicatiemedia hebben er echter voor kunnen zorgen dat mensen met verschillende interesses en verschillende culturen elkaar beter begrijpen en beter met elkaar communiceren. Dat is op macro-niveau zichtbaar in de gapende kloof tussen Rusland en de VS, die na de koude oorlog niet lijkt te zijn afgenomen. En op micro-niveau in de mailinglists en nieuwsgroepen die de specifieke `global communities' ontstijgen en waar mensen met een verschillende achtergrond in participeren. Veel te vaak verzanden die in ordinaire scheldpartijen en argumenten `op de mens'.

Positief is dat naar mijn gevoel de communicatie van mens tot mens toeneemt en het bewustzijn dat communicatie nodig is wel leeft.

Nederlanders zijn over het algemeen bereid tot communiceren. Ons veelgeroemde poldermodel is inmiddels aan hevige kritiek ten prooi. Deels is die kritiek terecht, maar laten we niet het kind met het badwater weggooien. Nederland doet het denk ik beter dan de wereld, hoewel niet noodzakelijkerwijs beter dan sommige andere landen. En het poldermodel drijft op communicatie. Op het gebied van Internet-communicatie zijn we niet verder dan de rest van de wereld. Ook de Nederlandse overheid kan nog veel leren op het gebied van communicatie.''