Bewakers van Christus' graf

De laatste tijd is er in Israel veel ophef over de Heilige-Grafkerk in Jeruzalem. In deze kerk bevindt zich volgens de overleveringen het graf en de kruisplaats van Christus. Het jaar 2000 staat voor de deur en er worden in de kerk duizenden toeristen verwacht. Omdat de kerk maar één ingang heeft, wil de Israelische overheid uit veiligheidsoogpunt een tweede deur aanleggen. De verschillende religieuze stromingen die de kerk bevolken, kunnen het daar echter niet over eens worden. Iedereen is bang om zijn invloed te verliezen in het heiligdom. Om die reden hebben Arafat en de Israelische overheid zich ook in de strijd geworpen. Voorlopig ligt het alleenrecht om de kerk te openen nog steeds bij twee moslimfamilies. De vraag is hoe lang nog.

Door een speling van het lot wordt een van de heiligste plaatsen van het christendom beheerd en bewaakt door twee moslimfamilies. De Joudeh's bewaken de sleutel van de Heilige-Grafkerk, terwijl de Nuseibeh-familie de deur opent en de kathedraal beheert.

Zonder Wajeeh Nuseibeh kan zelf niemand de kerk in. Iedereen moet wachten tot hij de deur opent. Al 1300 jaar heeft zijn familie de sleutel in handen. Op zijn naamkaartje staat het in prachtige, statige letters vermeld: Wajeeh Nuseibeh – Bewaker en Sleutelbewaarder van de Heilige-Grafkerk in Jeruzalem. Het is een eretitel die zo uit de sprookjes van Duizend-en-één nacht lijkt te komen.

Nuseibeh: ,,De huidige sleutel is ongeveer vierhonerd jaar oud. Elke dag open ik de deur om vier uur 's ochtends en om zeven uur 's avonds sluit ik de kerk weer. Deze taak gaat van de ene generatie op de volgende. Twintig jaar geleden deed mijn vader het, nu ik en later mijn zoon.

,,Het is een grote eer om sleutelbewaarder te zijn van de Heilige-Grafkerk. Ook voor een moslim. In de kerk bevindt zich immers het graf van Christus en de rots waarop hij gekruisigd werd. Als moslims hebben we groot respect voor deze plaats omdat we geloven dat Jezus een profeet was en Maria een van de heiligste vrouwen op aarde. Dat staat in de koran.

,,De meeste christenen vinden het geen probleem dat de sleutel beheerd wordt door een moslimfamilie, anderen zijn verbaasd als ze het horen. fanatici vinden het meestal niet goed. Die willen dat de sleutel in christelijke handen komt.''

De Nuseibeh-clan kwam naar Jeruzalem samen met kalief Omar Ibn Khatab in het jaar 638 na Christus. Nadat kalief Omar Jeruzalem zonder bloedvergieten veroverd had, bezocht hij de Grieks-orthodoxe patriarch Sofronios, die de verdediging van de stad had georganiseerd. Omar wilde de heilige plaatsen bezichtigen. Toen hij aankwam bij het graf van Christus was de tijd voor gebed net aangebroken. De patriarch nodigde Omar uit om ter plaatse te bidden, maar de kalief weigerde. Hij waarschuwde Sofronios dat de moslims de plaats zouden confisqueren en er een islamitisch heiligdom van zouden maken als hij daar God zou aanroepen. Toen Sofronios dat hoorde wist hij zeker dat Omar een eerbiedwaardig man was en daarom gaf hij hem de sleutels van de stad en van de Heilige-Grafkerk.

Op zijn beurt gaf Omar de sleutel van de kerk weer door aan Abdullah Nuseibeh als dank voor zijn integriteit en eerlijkheid. Sindsdien is de sleutel in handen van de Nuseibeh-familie, een korte onderbreking daargelaten.

Nuseibeh: ,,In 1099 kwamen de kruisvaarders naar het Heilige Land. In die periode werden er ongeveer 70.000 moslims gedood. Mijn familie is toen uit Jeruzalem gevlucht en naar Nabloes vertrokken. Ze bleven daar tot 1187 toen moslimleider Saladin de stad bevrijdde van de kruisvaarders. Onze familie is daarna teruggegaan naar Jeruzalem en beheert sindsdien weer de sleutel.''

Er vond in dat jaar echter wel een kleine verandering plaats. Vanaf dat moment werden er twee moslimfamilies belast met het beheer van de sleutel. Saladin beval dat de Joudeh-familie de sleutel zou bewaken en de Nuseibeh-clan kreeg het beheer over de sleutel en werd verantwoordelijk voor de bewaking van de kerk. Dat is gebleven tot op de dag van vandaag.