Arts wielerunie heeft twijfels over uitleg Rabo

Het onderzoeksteam van Rabobank concludeerde deze week dat wielrenner Erik Dekker geen EPO heeft gebruikt. De gezondheidscontroles zouden volgens het onderzoek slordig worden uitgevoerd. Een reactie van UCI-arts Lon Schattenberg.

Lon Schattenberg is de bedenker van de gezondheidscontroles die het gebruik van het verboden eiwithormoon EPO moet beperken. Hij verzint methoden om dopinggebruik in het wielerpeloton tegen te gaan. Schattenberg erkent dat de controleurs achter de feiten aanlopen. De zondaars zijn hen telkens een stap voor. ,,Een politieagent loopt ook achter een inbreker aan en niet andersom. Doe je niets, dan wordt de criminaliteit alleen maar groter.''

Als voorzitter van de medische commissie van de internationale wielerunie (UCI) reageert Schattenberg nogal koel op de kritiek van het onderzoeksteam van Rabobank. De jurist Verbunt en de artsen Marx en Mosterd constateerden slordigheden tijdens de gezondheidscontrole van tijdritspecialist Erik Dekker.

De Raborenner kreeg een dag voor het wereldkampioenschap dit najaar in Verona een startverbod opgelegd door de UCI. Dekker had een hematocrietwaarde van 52 procent, wat kan duiden op het verboden gebruik van EPO. Volgens de onderzoekers was de hoge waarde het gevolg van een stuwband die voor het prikken te lang om de arm van Dekker had gezeten. Schattenberg pareert de kritiek.

Het lijkt een aannemelijk verhaal dat het langdurig aanbrengen van een stuwband de hematocrietwaarde verhoogt. Waarom twijfelt u aan het onderzoek?

,,U gaat er misschien van uit dat de onderzoekers van Rabobank gelijk hebben, maar dat is mij te prematuur. Het verhaal over de stuwband is afkomstig van iemand van Rabobank. Wat moet je daarvan denken? Bovendien betwijfel ik of het verschil vijf procent kan bedragen, zoals de onderzoekers veronderstellen. Dat lijkt mij aan de hoge kant. Verder heb ik alle vertrouwen in onze ervaren controleurs die de procedure precies volgen. Ze mogen de stuwband maximaal 45 seconden aanbrengen. Binnen die tijd moeten ze het bloed prikken.''

De onderzoekers van Rabobank pleiten voor een tweede bloedmonster bij de contra-expertise van de gezondheidscontroles. Waarom wordt deze extra maatregel nog niet toegepast?

,,Waarom denkt u? Wanneer wij een wielrenner om acht uur 's ochtends onaangekondigd controleren en de waarde blijkt boven het toegestane maximum te zijn, dan kan hij heel simpel een tweede controle manipuleren. Een uurtje aan het infuus en het bloed wordt vanzelf dunner. Dus heeft een tweede bloedmonster geen enkele zin.''

Mede door de vrijgepleite Erik Dekker lijken de gezondheidscontroles van de UCI niet erg effectief. Is dit voor de initiatiefnemer geen frustrerende ervaring?

,,Er zijn van allerlei redenen waarom iemand een hoge hematocrietwaarde kan krijgen: hooggebergte, lagedrukkamer, zweten, diarree, stress of een technische fout bij de meting. EPO is de gevaarlijkste oorzaak. Door de gezondheidscontroles hebben we de excessen in de wielersport uitgebannen. De renners kunnen niet meer ongelimiteerd met EPO manipuleren. De renners rijden niet meer rond met een hematocrietwaarde van 52 procent. Ze hebben een vrijgeleide tot 50,9 procent. Volgens sommigen mensen stimuleren wij hen daardoor tot dopinggebruik. Maar wat moeten we dan? Andere sporters hebben nog steeds een vrijgeleide tot de dood.''

Zijn er nieuwe ontwikkelingen te verwachten op het gebied van doping?

,,In Zwitserland doen ze momenteel onderzoek naar het nut van een altitrainer, een soort hometrainer die een hoogtestage moet nabootsen. We moeten ons dan welde vraag stellen of er een ethisch verschil is tussen EPO en een machine. Het zijn in beide gevallen veranderingen van het menselijk lichaam met prestatiebevordering als doel.''

Heeft de UCI nog nieuwe onderzoeksmethoden in petto?

,,Wij gaan vanaf volgend jaar bloed afnemen met twee monsters. Het eerste monster wordt gecontroleerd, het tweede monster wordt verzegeld en in geval van nood op een later tijdstip geopend. Verder gaan we een extra bedrag van 500.000 gulden besteden voor wetenschappelijk onderzoek. De methoden moeten worden verfijnd. Wat dat betreft kan ik de heren van Rabo nog wel gelijk geven.''