Vertrouwen producenten daalt licht

Ondanks een flink hogere orderstroom in november is het vertrouwen van producenten, de stemmingsindicator voor de industrie, licht afgenomen. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen gemeld.

De daling van de indicator, van 7,3 in oktober tot 5,8 in november, is volledig toe te schrijven aan de verwachting van fabrikanten dat de productie in de naaste toekomst zal dalen. Het cijfer van 5,8 is overigens historisch gezien nog steeds vrij hoog. Afgezien van de piek van 7,3 in oktober en 7,5 in september, werd in maart 1998 werd de score van 5,8 voor het laatst gehaald. Begin dit jaar was het vertrouwen van ondernemers nog negatief. Industriële ondernemers hebben in november wel meer orders ontvangen dan in oktober, maar verwachten dat die trend zich niet doorzet. Wel voorzien bedrijven een verdere stijging van de verkoopprijzen. Vooral bedrijven in de sector consumptiegoederen kenden een sterke groei van bedrijvigheid.