Verliezen politie Indonesië in Atjeh

De speciale politietroepen (mobiele brigade) die de Indonesische regering begin december heeft ingezet in de rebelse provincie Atjeh hebben in drie weken flinke verliezen geleden tegen gewapende leden van de Beweging Vrij Atjeh (GAM). Tien politiemannen vonden de dood en 21 raakten ernstig gewond. Elf manschappen werden ontvoerd door de GAM zonder een spoor na te laten. Voor hun leven wordt gevreesd. Deze verliescijfers, die het hoofd voorlichting van de politie, kolonel Salehsaaf, gisteren vrijgaf, stemmen overeen met de tellingen van de Atjehse Coalitie voor de Mensenrechten. Deze organisatie stelt ook vast dat er in december onder Atjehse burgers 11 doden vielen (van wie 6 onder de handen van de GAM) en 25 gewond raakten. Over de verliezen van de GAM bestaan geen gegevens.