Sociale partners handhaven kritiek

De sociale partners handhaven hun kritiek op de kabinetsplannen met de uitvoering van de sociale zekerheid. Dat zeggen zij vanmorgen in een brief aan de verantwoordelijke bewindslieden De Vries en Hoogervorst (Sociale Zaken). Slechts op een paar punten bieden zij ruimte om er alsnog samen uit te komen.

Daarmee zit het overleg tussen de bewindslieden, de vakbonden en de werkgevers, dat op 19 november stuk liep, nog steeds muurvast. Werkgevers en werknemers zijn het niet eens met het voornemen van minister De Vries en staatssecretaris Hoogervorst de uitvoering van de sociale zekerheid volledig onder verantwoordelijkheid van de overheid te brengen. Zij willen zelf zeggenschap hebben over de toekenning van WW- en WAO-uitkeringen.

De Vries en Hoogervorst hebben echter aangegeven dat de hoofdlijnen van het plan vastliggen. Officieel is de brief bedoeld om de bewindslieden over te halen hun plan ook op hoofdlijnen met de sociale partners te bespreken. Een eerdere poging daartoe, begin december, liep op niets uit. FNV-voorzitter De Waal en VNO-NCW-voorzitter Schraven zeiden naar aanleiding van die gesprekken ,,het plan minutieus tegen het licht'' te zullen houden.

Bronnen binnen de bonden en de werkgeversorganisatie verwachten echter niet dat de brief veel zal uithalen. ,,We denken dat De Vries zijn conceptplan binnenkort toch officieel zal maken. De Tweede Kamer heeft de uitvoering van de sociale zekerheid in beton gegoten. Hij kan geen kant op'', aldus een ingewijde. In tegenstelling tot de sociale partners stemt een meerderheid van de Tweede Kamer juist in met de kabinetsvoorstellen.

De brief bevat voornamelijk beargumenteerde kritiek op de plannen. Slechts op een paar punten geven de sociale partners aan dat zij ruimte zien. Zo kan de toekenning van WW- en WAO-uitkeringen naar hun oordeel in een rijksdienst worden ondergebracht, mits de vijf bestaande uitvoeringinstellingen blijven bestaan. Hun bezwaren tegen één uitvoeringsinstelling die volledig in overheidshanden is blijven overeind. Zij menen dat marktwerking in de sociale zekerheid een bijdrage kan leveren aan een doelmatiger uitvoering.