School mag alternatieven aandragen

Staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) heeft gisteravond met middelbare scholen, besturen en lerarenbonden afgesproken dat zij vóór 7 januari alternatieve maatregelen mogen aandragen om de studielast in de examenklassen van havo en vwo te verlichten.

Adelmund kwam vorige week met de Tweede Kamer een aantal maatregelen overeen die tot een storm van protest leidden van schoolleiders.

Het spoedoverleg van gisteravond is gevoerd op aandringen van de vereniging van schoolleiders (VVO), de algemene onderwijsbond (Aob) en de schoolbesturen die boos waren over de `onuitvoerbare' aanpassingen van de `tweede fase' die Adelmund wilde. Zo mogen scholen de verplichte vakken algemene natuurwetenschappen (ANW) en een tweede vreemde taal facultatief maken voor de havo en verkleinen voor het vwo. Met één initiatief waren de scholen wel blij: alle examenkandidaten hoeven minder praktische opdrachten te maken. De maatregelen gelden voor drie jaar, omdat scholen volgens Adelmund nu nog worstelen met de invoering van de tweede fase en `het studiehuis', waar leerlingen zelfstandig moeten leren.

Scholen waren kwaad, omdat zij tussen twee vuren kwamen te staan: leerlingen waren blij dat vakken geschrapt worden, maar leraren-ANW waren beledigd en bang dat ze hun baan zouden verliezen. Adelmund had van tevoren met niemand overlegd over de gevolgen van haar maatregelen. J.Gispen van de christelijke schoolbesturen noemt de gang van zaken ,,de studiehuis-soap''.

Adelmund had de verlichting ingevoerd na het protest een week eerder van leerlingen tegen de `te zware' tweede fase. Zo'n 20.000 leerlingen hadden zich verzameld in Den Haag om hun eisen kracht bij te zetten. De schade van die actie beliep zo'n 800.000 gulden.