Schiphol in alliantie met Frankfurt

De luchthavens Schiphol en Frankfurt willen intensief gaan samenwerken. Dat moet hun kansen vergroten om belangen te verwerven in luchthavens elders in de wereld, zo melden beider directies.

Werkgroepen gaan nu bekijken hoe de samenwerking eruit kan zien en welke (financiële) voordelen het kan opleveren. Terreinen die worden verkend zijn onder andere grondafhandeling en vracht, winkel- en horecavoorzieningen, vastgoedontwikkeling en informatietechnologie. Beide luchthavens blijven wat hun kernactiviteiten betreft met elkaar concurreren, beklemtoont een woordvoerster van Schiphol. Vragen over een eventuele fusie noemt ze prematuur.

De komende jaren worden veel luchthavens geprivatiseerd. Het afgelopen weekeinde lieten minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en Schipholdirecteur Cerfontaine weten dat Schiphol waarschijnlijk al in 2000 `privaat gaat'. In Frankfurt bestaan soortgelijke plannen. Dat geeft luchthavenbedrijven mogelijkheden om via het verwerven van aandelen mee te doen in elkaars exploitatie. Schiphol en Frankfurt willen een ,,leidende rol'' spelen in ,,deze opkomende wereldwijde markt''. Dat lukt beter door met elkaar samen te werken, laten beide luchthavendirecties weten. ,,Zelfs grote bedrijven als de onze zijn alleen niet in staat om te profiteren van alle kansen die zich zullen voordoen'', aldus Cerfontaines Duitse collega Wilhelm Bender.

Zij verwachten tussen luchthavens allianties die vergelijkbaar zijn met die tussen luchtvaartmaatschappijen. Schiphol (36 miljoen passagiers) en Frankfurt (46 miljoen) zijn respectievelijk de vierde en derde luchthaven van Europa. Ze zitten al samen met twee banken in een recentelijk gevormd consortium dat meedingt naar de exploitatie van de twee te privatiseren vliegvelden in Rome, Fiumicino en het kleinere Ciampino.

Eind volgende week besliste het kabinet-Kok dat Schiphol op zijn huidige plaats mag doorgroeien mits aan duidelijke milieuvoorschriften wordt voldaan. De Schipholdirectie vindt dat daarmee de toekomst van de luchthaven voor de komende kwart eeuw duidelijk is geworden, zodat nu een begin kan worden gemaakt met privatisering.