OM: boek beledigend voor joden

Het openbaar ministerie vindt dat schrijver Pieter van der Sloot het joodse volksdeel heeft beledigd met een passage in de roman Danslessen.

Dit bleek gisteren bij de behandeling van het beroep dat Van der Sloot had aangetekend tegen zijn veroordeling wegens belediging van de Zandvoortse burgemeester Van der Heijden. Daarvoor veroordeelde de politierechter hem in maart tot vijfhonderd gulden boete. Antisemitisme werd toen niet bewezen geacht.

Advocaat-generaal A. Molhoek ziet belediging van joden in een enkele passage uit Danslessen, dat bij De Arbeiderspers verscheen onder het pseudoniem Pieter Waterdrinker. Daarin noemt iemand de burgemeester van Zandvoort ,,zo'n joodje''. Hoewel het boek in 1973 speelt, heet de burgemeester Van der Heijden, net als de tegenwoordige ambtsdrager Van der Heijden. Die herkende zich in enkele passages en deed aangifte. Volgens het openbaar ministerie is de gewraakte passage onnodig voor de voortgang van het verhaal en worden door de opmerking joden in het algemeen `gediskwalificeerd als bestuurders'. Ze eiste handhaving van de vijfhonderd gulden boete, waarvan de helft voorwaardelijk.

De advocaat van Van der Sloot, H.W. Doeleman, toonde zich verbaasd dat zijn cliënt behalve belediging van de burgemeester nu ook die van het joodse volksdeel ten laste is gelegd. Hij rekent op vrijspraak: de auteur kan volgens hem niet verantwoordelijk worden gesteld voor de opmerkingen van ,,een dommige man'' in zijn boek. Bovendien zijn de Van der Heijden uit de roman en de echte burgemeester niet zomaar gelijk te stellen, vindt hij. De schrijver wil juist het nog altijd heersende antisemitisme in Zandvoort aan de kaak stellen. Uitspraak op 4 januari.