`Financiële hervorming in Azië stagneert'

De geplande hervorming van het financiële stelsel in Azië dreigt te stagneren door de aantrekkende economie in de regio. Daardoor blijft het gebied gevoelig voor economische tegenslag. Die waarschuwing deed de bekende Amerikaanse econoom Paul Krugman gisteren voor een gezelschap van Thaise bankiers in Bangkok.

Volgens Krugman is het herstel van de economieën in Zuid-Oost-Azië eigenlijk te vroeg gekomen. Daardoor zijn de banken veel minder doordrongen van de noodzaak om het monetaire systeem structureel te versterken, bijvoorbeeld door betere systemen in te voeren voor het uitlenen van geld. Van de ingrijpende voorstellen die dit voorjaar nog circuleerden om het financiële bestel te veranderen, is volgens Krugman niet veel meer over.

De econoom, die als professor verbonden is aan het Massachusetts Institute of Technology, was halverwege de jaren negentig een van de weinigen die waarschuwden voor de risico's van de groeicijfers van de `Aziatische tijgers'.

Volgens Krugman was de economische groei niet zozeer te danken aan hogere productiviteit, maar aan geïmporteerde technologie en de ruimschoots beschikbare hoeveelheid goedkoop buitenlands kapitaal.

Dat ook de Aziatische wonderlanden gevoelig waren voor tegenslag werd in de loop van 1997 duidelijk. De zeepbel klapte definitief toen Thailand in de zomer van '97 als eerste de nationale munt devalueerde. In de daaropvolgende twee jaar kwam de hele regio in een ernstige economische recessie terecht. In sommige landen, zoals Indonesië kwam daar politieke onrust bij. Gevolg was dat zowel binnen- als buitenlandse beleggers en ondernemers hun activiteiten in de regio op een heel laag pitje zetten.

Krugman erkende gisteren voor het bankiersgezelschap in Bangkok dat de huidige opleving van de economie in Zuid-Oost-Azië hem had bewezen dat hij in het verleden te pessismistisch was geweest over de veerkracht van de regio. Maar hij waarschuwde er tegelijkertijd voor dat de recente groei vooral is ingegeven door stimuleringsprogramma's van de overheden en dat de particuliere sector nog steeds sterk achterblijft. Krugman vermoedt dat veel bedrijven en particulieren niet kunnen investeren omdat zij de een fors deel van de schuldenlast dragen die het gevolg is van de eerdere recessie. Volgens de Amerikaanse econoom zal Azië pas weer echt groeien als niet de overheid maar de particuliere sector de motor is. (Reuters)