`Fed' houdt rente in VS ongewijzigd op 5,5 pct

De Amerikaanse rente blijft ongewijzigd. Ook het beleidsstandpunt ten aanzien van toekomstige veranderingen blijft neutraal.

Dat heeft de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, gisteren bekendgemaakt na een vergadering van de FOMC (Federal Open Market Committee), het beleidsbepalend comité van de `Fed'.

Dat de geldmarktrente bleef staan op 5,5 procent was geen verrassing maar economen keken op van de neutraliteit ten aanzien van toekomstige renteverhogingen. Analisten hadden verwacht dat de Fed zich zou uitspreken voor een toekomstige renteverhoging. De Fed deed dit niet en sprak in een begeleidende verklaring van bezorgdheid over de effecten van de millenniumwisseling en mogelijke inflatie. Het neutrale standpunt over de rente in de toekomst was ingegeven door het beleidsdoel van ,,een zo soepel mogelijk lopende overgang naar het Jaar 2000'', aldus de verklaring.

Fed-voorzitter Greenspan heeft zich eerder al uitgesproken over de millenniumwisseling en zijn enige vrees is dat er een tekort aan liquide middelen zou zijn. De vrees daarvoor zou al tot vormen van paniek kunnen leiden en dat wilde hij voorkomen. De Fed toonde zich niettemin bezorgd over ,,inflatoire onevenwichtigheden'' die de economische groei zouden kunnen ondermijnen. ,,Op de volgende vergadering zal het Comité de beschikbare gegevens bekijken ten aanzien van vraag en aanbod, de toestand op de financiële markten en de mogelijke noodzaak van aanpassing in zijn beleidsstandpunt ten einde inflatoire krachten onder controle te brengen.''

Analisten maar ook beleggers in obligaties schrokken van de ferme toon die de Fed gebruikte. Die leek in tegenspraak met het besluit om de rente niet te verhogen en om evenmin geneigd te zijn de rente te verhogen.

,,De verklaring was verwarrend'', aldus Marilyn Schaja, econoom en `Fed-watcher' bij de zakenbank DLJ, ,,maar dat had te maken met het millenniumprobleem.'' Schaja had een verandering van het beleidsstandpunt verwacht maar de scherpe verklaring kwam daar volgens haar in feite voor in de plaats. Zij verwacht op de volgende beleidsbijeenkomst begin februari een renteverhoging met een kwartprocent.

Veel banken hebben de afgelopen maand al voorspeld dat de Amerikaanse economie in het nieuwe jaar nog minstens twee renteverhogingen van een kwartprocent te wachten staat, zodat de geldmarktrente zes procent zal bedragen.

Vooruitlopend daarop is het rendement van de toonaangevende dertigjarige obligatie opgelopen tot het hoogste niveau sinds oktober 1997. Aandelenbeleggers negeerden het nieuws dat ongunstig kon worden uitgelegd en kochten flink in. De Dow Jones index steeg en de Nasdaq-beurs klom alweer naar een nieuw record.