De gift van Schröder

DE DUITSE REGERING heeft een opmerkelijk pakket maatregelen aangekondigd: de coalitie van sociaal-democraten en groenen gaat de belastingen verlagen. Dat is goed nieuws voor de Duitse economie en daarmee ook voor de deelnemers aan het Europese muntgebied. Het is ook een aansporing voor Nederland om over de tevredenheid met de belastinghervorming van het duo Zalm en Vermeend heen te kijken en zich rekenschap te geven van de Duitse belastingstappen.

Kanselier Schröder en minister van Financiën Eichel willen de tarieven van zowel de inkomsten- als vennootschapsbelastingen versneld verlagen. De vennootschapsbelasting zal in 2001 dalen naar 25 procent (is: 40 procent) en de inkomstenbelasting zakt naar een basis van 15 en een top van 45 procent in 2005. Dit is des te opmerkelijker, omdat de Duitse regering tegelijkertijd grote bezuinigingen doorvoert om het overheidstekort, de erfenis van de wijze waarop de CDU-CSU-FDP-regering de hereniging heeft gefinancierd, terug te dringen. Minister Eichel houdt nog steeds vast aan begrotingsevenwicht in 2006.6

Vermindering van de lastendruk op inkomen en ondernemen zal de economie aanzwengelen. Eichel zei dat Duitsland niet langer de aanhangwagen, maar weer de lokomotief van Europa wil zijn. Dit wil hij bereiken door een beleid van aanbodseconomie waarin belastingverlaging centraal staat. Hieruit blijkt dat de pragmatische lijn binnen de Duitse coalitie en binnen de SPD heeft gewonnen van de gestaalde sociaal-democratische kaders. Na het smadelijke vertrek van Oskar Lafontaine als minister van Financiën heeft die traditionele vleugel van de SPD aan invloed verloren. Schröder heeft, met als wisselgeld de spectaculaire steun aan het failliete bouwbedrijf Holtzmann, zijn partij twee weken geleden achter zich gekregen. Hij kan nu ernst maken met zijn `Nieuwe Economische Politiek'. Het is niet zonder betekenis dat hij met die term verwijst naar de beleidswijziging van Lenin in de Sovjet-Unie in 1921 – en niet naar de `derde weg' van Tony Blair.

VOOR NEDERLAND, en voor de PvdA in het bijzonder, is de Duitse lastenverlichting van meer dan symbolisch belang. Hier zullen de tarieven van de inkomstenbelasting in 2001 dalen tot een bandbreedte van 32,9 en 52 procent en zakt de vennootschapsbelasting volgend jaar gedeeltelijk naar 30 procent. Ondertussen zinspelen PvdA-politici op hernieuwde uitgavenverhogingen. Het wordt tijd dat ze weer eens bij hun sociaal-democratische kameraden in Duitsland op bezoek gaan voor een lesje in belastingtarieven.