Belastingen in Duitsland fors omlaag

De Duitse regering heeft gisteren een grootscheepse belastingverlaging voor burgers en bedrijven bekendgemaakt. Dit moet de economische groei een sterke impuls geven en leiden tot lagere werkloosheid.

,,Duitsland moet opnieuw de locomotief van Europa worden'', zei minister Hans Eichel (SPD) van Financiën tijdens een persconferentie in Berlijn, waar hij samen met bondskanselier Gerhard Schröder de plannen presenteerde. De lasten voor burgers en het bedrijfsleven zullen tot het jaar 2005 in totaal met 70 miljard mark worden verlicht: 54 miljard voor particulieren en 18 miljard mark voor het bedrijfsleven.

Het toptarief van de inkomstenbelasting daalt sterker dan de regering aanvankelijk had gepland. Het hoogste tarief zal vrijwel jaarlijks dalen van 53 procent in 1999 naar 45 procent in 2005. Het laagste tarief wordt verminderd van 25,9 naar 15 procent. Ondernemers zien de totale belastingdruk dalen van 56 procent naar 38,6 procent. De vennootschapsbelasting zal zakken van 45 naar 25 procent. De belastingen voor ondernemers worden verlaagd per 1 januari 2001, een jaar eerder dan de regering zich had voorgenomen.

,,We willen de aantrekkende conjunctuur gebruiken om de economie en de werkgelegenheid een extra impuls te geven'', zei bondskanselier Schröder. Minister Eichel onderstreepte dat de belastingdaling mogelijk is geworden door de stringente bezuinigingspolitiek van de regering. Vorige maand slaagde Eichel erin zijn bezuinigingsplan ter waarde van 30 miljard mark, dat vooral bij de SPD omstreden was om de loonmatiging voor ambtenaren en gepensioneerden, door de Bondsdag geaccepteerd te krijgen.

Eichel heeft steeds beklemtoond dat deze bezuinigingen slechts een begin zijn om de torenhoge schuldenberg, waarover jaarlijks 82 miljard rente moet worden betaald, te reduceren. Vanaf 2001 wil hij jaarlijks niet 30 miljard, maar ten minste 50 miljard mark bezuinigen.

De belastingplannen betekenen voor een gezin met twee kinderen een lastenverlichting van 2.196 mark in het jaar 2000 tot 4.052 mark in 2005. Eichel zei, dat indien van de burgers een grotere eigen bijdrage wordt verwacht op het gebied van sociale verzekeringen als pensioenen, werknemers meer geld in het handje moeten hebben.

Zowel werkgevers- als werknemersorganisaties reageerden overwegend positief op de belastingvoorstellen. De oppositionele CDU noemde de belastingvoorstellen ,,ontoereikend''.

ACHTERGROND: pagina 17