Bank gebruikt depositofaciliteit als uitweg voor liquiditeit

De klok die het einde van de werkdag inluidt slaat voor sommige financiële instellingen wel eens te snel. Dit blijkt uit het hoge bedrag van 1,9 miljard euro dat afgelopen vrijdag op de depositorekening van het Eurosysteem gestald stond.

Hoewel de aanhouding gedurende de verslagweek normaal was, steeg deze op vrijdag met ruim 1,7 miljard euro. Aangezien de reserveperiode in deze verslagweek niet eindigde en de daggeldrente zelfs niet in de buurt van de bodem van de rentecorridor van 2 procent kwam, is dit opmerkelijk te noemen.

Waarschijnlijk heeft één van de financiële instellingen een inschattingsfout gemaakt, waardoor zij niet in staat was aan het einde van de dag een overschot aan liquiditeiten in de markt uit te zetten.

Een bank heeft in zo'n geval twee mogelijkheden: het geld op de reserverekening plaatsen tegen een rentevergoeding van circa 3 procent, of het bedrag op de depositofaciliteit storten waarvoor een lager tarief van 2 procent geldt.

Vermoedelijk had de betrokken financiële instelling al ruimschoots geld op de reserverekening aangehouden en zou zichzelf met een additionele storting met een overreserve opzadelen. In dit geval zou zo'n overreserve drie dagen meetellen (vrijdag plus weekeinde). Omdat aan het einde van de reserveperiode hierop geen rente wordt vergoed is het voor een bank aantrekkelijker om geld op de depositofaciliteit te storten. Ten opzichte van een week eerder veranderde het bedrag op de depositofaciliteit overigens nauwelijks.

De ruimte op de geldmarkt nam af door een toename van de post bankbiljetten met 4,4 miljard euro.

Verder werd afgelopen week een oude basisherfinancieringstransactie vervangen door een 15 miljard euro kleinere transactie van 57 miljard euro.

Tegenover deze verkrappende mutaties stond een verruiming van de geldmarkt via de afname van de post schatkistsaldi met 20 miljard euro. Deze werd veroorzaakt door aflossing van staatsschuld door de Italiaanse overheid.

Uiteindelijk verruimde de geldmarkt met 2,3 miljard euro. Dit is terug te zien in de post reserverekening die uitkwam op 103,6 miljard euro.

Bron: ING Economisch Bureau